Dashboard!

Elektrituru osalised fikseerisid Eesti ja Läti hinnaerinevuse riski 2015. aastaks 7,11 eurole

13.11.2014 16:33

Elering viis neljapäeval läbi elektrituru hinnariski maandamise 2015. aasta instrumentide (limiteeritud PTR) oksjoni, millel kujunes instrumentide hinnaks 7,11 eurot megavati kohta.

Oksjonil omandas riskimaandamisinstrumente seitse turuosalist. Omaniku leidsid kõik müüki pandud limiteeritud PTR-id mahus 200 megavatti 2015. aasta igaks tunniks. Oksjonitulude kogumaht oli 12,5 miljonit eurot.

Järgmise aasta esimese kvartali riskimaandamisinstrumentide oksjon toimub 20. novembril ja sellel maht on 100 megavatt-tundi. Jaanuari instrumentide oksjon toimub detsembri keskel.

Riskimaandamisinstrumendid võimaldavad turuosalistel fikseerida hinnaerinevuse riski elektribörsi Eesti ja Läti hinnapiirkondade vahel. Müük toimub limiteeritud PTR-idega omandatud ülekandevõimsuse kohustusliku tagasimüügi tingimustel.Süsteemihaldurid ostavad limiteeritud PTR-id tagasi hinnaga, mis võrdub elektribörsi Nord Pool Spot (NPS) Läti ja Eesti hinnapiirkonna hinnavahega igal tunnil. Seega on oksjonil omandatud riskimaandamise instrumendi hinda ületav risk turuosalise poolt ostetud instrumentide koguse ulatuses kaetud.

Süsteemihaldurid annavad turuosalistelt tagasi ostetud PTR-idega hõlmatud ülekandevõimsuse börsioperaatorile Nord Pool Spot (NPS) jaotamiseks päev-ette turul. Seega ei vähenda riskimaandamisinstrumentide kasutamine NPS-i poolt turu käsutusse antava läbilaskevõime kogumahtu.