Dashboard!

Elektrituru kontsentreeritus on vähenenud

18.02.2014 11:41

Aastavahetusel elektriturul toimunud muudatused peegelduvad jaanuari tarbimismahu jaotuses, mis näitab turu kontsentreerituse vähenemist. Suurima elektrimüüja bilansiportfelli osa turu kogumahu suhtes vähenes ning mitmel temale järgneval turuosalisel kasvas võrreldes eelmise aastaga.

Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul hakkab Eesti elektriturg üha enam võtma paljude müüjatega konkurentsituru nägu. „Suurima müüja osakaalu märgatav vähenemine peaks vaigistama nende hääli, kelle hinnangul Eesti elektriturul pole tarbijal valikuvõimalust,“ märkis ta. Töösse läinud EstLink 2 peaks veelgi suurendama eeldusi konkurentsiks läbi Põhjamaade elektrimüüjate paremate võimaluste Eesti turule sisenemiseks.

Leping elektri ostuks oli jaanuari lõpus Andmelao statistika kohaselt olemas ligi 554 000 mõõtepunktil ning elektrilepinguta mõõtepunkte, kus tarbiti elektrit üldteenuse alusel, oli ligi 160 000. Üldteenuse osakaal tarbimisest moodustab ligikaudu kaheksa protsenti.

Elektrimüüjat vahetada otsustanud kliente, kellel hakkas veebruari algusest kehtima leping uue müüjaga, oli 3600. Müüja vahetajate hulk oli kordades kõrgem võrreldes eelmise aasta esimeste kuudega.

Bilansihaldurite bilansiportfellide eelmise aasta ja aasta viimaste kuude turuosad, mis sisaldavad nii võrguettevõtjate võrgukadusid kui ka üldteenuse korras tarbitud elektri koguseid, on toodud alljärgnevas tabelis. Bilansihaldurite portfellide osakaalud süsteemi tarbimisest on arvutatud bilansihalduri bilansipiirkonnas mõõdetud tarbimise kogumahu alusel ning need ei võrdu elektri müügimahtudega lõpptarbijatele.
 

Osakaal elektrisüsteemi tarbimisestjaanuardetsember2013 keskmine
Eesti Energia AS bilansiportfell60,0%71,6%71,9%
Elektrum Eesti OÜ bilansiportfell     14,6%9,6%10,7%
Baltic Energy Services OÜ bilansiportfell     10,2%9,3%9,1%
     sh 220 Energia OÜ osakaal 2,1%2,0%1,7%
     sh VKG Energia osakaal     1,7%2,3%1,9%
     sh TS Energia OÜ osakaal     1,2%1,3%1,2%
     sh VKG Elektrivõrgud OÜ osakaal    1,1%1,2%1,1%
     sh Sillamäe SEJ AS osakaal 0,7%0,8%0,8%
     sh AS Loo Elekter osakaal0,3%0,2%0,2%
Nordic Power Management OÜ bilansiportfell6,3%2,4%2,4%
     sh Imatra Elekter AS osakaal2,1%1,5%1,4%
     sh Eesti Gaas AS osakaal0,1%0,1%0,1%
Elektrimüügi AS bilansiportfell2,0%1,9%1,4%
Inter Rao Eesti OÜ bilansiportfell1,5%0,6%0,2%
Eleringi võrgukaod bilansiportfell5,4%4,6%4,3%