Dashboard!

Elektrituru Eesti hinnapiirkonnas müüdi juulis rekordkogus elektrit

11.08.2011 09:42

Juulis püsis kauplemisaktiivsus Nord Pool Spot (NPS) elektribörsi Eesti hinnapiirkonnas endiselt kõrge, seda tänu Läti ja Leedu suurele elektridefitsiidile ning Leedu elektribörsi kõrgemale hinnale. Kuu kokkuvõttes osteti NPS Eesti hinnapiirkonnas rekordkogus (539 GWh) elektrienergiat.

Sellest üle poole, 56% ostsid Läti turuosalised, Eesti turuosalised ostsid 41% ning Leedu 4%. Eesti turuosaliste poolt NPS Eesti hinnapiirkonnas ostetud koguste suurenemine jätkab kasvutrendi, moodustades selle aasta suurima osakaalu siseriiklikust tarbimisest.

Börsile müüdud kogused langesid 12% võrra (487 GWh-ni), selle põhjustasid Eesti hinnapiirkonna Leedu elektribörsist Baltpool madalam hind ning soodsad tingimused elektrienergia importimiseks Põhjamaadest. 97% ulatuses olid müüjateks Eesti turuosalised.

Elektritarbimise vähenemise tõttu langes ka Eesti hinnapiirkonna juuli keskmine hind 4,5 euro võrra, jäädes kokkuvõttes 42,95 EUR/MWh tasemele. Lõunanaabrite tugeva elektrinõudluse tõttu on see siiski veidi kõrgem NPS Soome hinnapiirkonna hinnast (42,2 EUR/MWh). Eesti hinnapiirkonna Soome omast kõrgem hind tõi kaasa ka läbi EstLink kaabli impordi kümnekordse kasvu Soomest (92,8 GWh) ning ekspordi suurenemise Lätti. Baltpooli keskmine hind oli 44,97 EUR/MWh.

Põhjamaade elektrihinna olulisteks mõjuriteks juulis olid hüdroreservuaaride eelnevatest aastatest kõrgem täitumine, tootmise ülejääk ning soojematest ilmadest tingitud vähenenud tarbimine. Lisaks jätkasid juulis langust CO2 emissioonide hinnad. Selle tulemusel langes Nord Pool Spot elektribörsi keskmine süsteemihind juulikuus 10 euro võrra tasemele 38,78 EUR/MWh.

Pikemat kokkuvõtet saab lugeda siit.