Dashboard!

Elektrituru arendamise nõukojas arutati elektribörsil toimunud arenguid

02.09.2010 03:43

Täna, 2. septembril kogunes Eleringis elektrituru arendamise nõukoda, kus arutati 24. augustil elektribörsil toimunut ja edasist tegevust.

Elektrituru arendamise nõukoja töösse on kaasatud elektrimüügiga tegelevate ettevõtete, jaotusvõrkude, tootjate-tarbijate esindajad ning asjatundjad Majandus– ja Kommunikatsiooniministeeriumist, Konkurentsiametist ja Nord Pool Spotist (NPS). Pikaajaliste meetmetena kinnitati piisava ühendusvõimsuse tagamiseks Estlink1 kõrvale ka EstLink2 vajadus, samuti on kiire NPS hinnapiirkondade avamise vajadus Lätis ja Leedus. Kui Estlink2 rajamine edeneb plaanipäraselt, siis vaatamata eelnevatele kokkulepetele valitsuste ja TSO-de tasemel, on hinnapiirkondade avamine Lätis ja Leedus takerdunud. Kahjuks omab see negatiivset mõju Eesti elektriturul toimuvale ja siinsetele hindadele, mistõttu käsitleti meetmeid, kuidas astuda samme Läti ja Leedu ebamäärasest olukorrast tuleneva mõju leevendamiseks. Arutluse käigus toodi välja, et lihtsate lühiajaliste meetmetena aitavad hinna kõikumisi vältida elektrituru läbipaistvuse suurendamine, parem turuosaliste informeeritus ja selged protseduurireeglid. Üheks lahenduseks on siin kiirete turuteadete (UMM: Urgent Market Message) teavitussüsteemi rakendamine planeerimatute sündmuste puhul. Põhjamaade elektribörs Nord Pool Spot kinnitas valmisolekut käivitada UMM teavitussüsteem 1. oktoobrist. Nõukoja liikmed leidsid, et vaatamata toimunud kahetsusväärsetele sündmustele tuleb  minna turupõhimõtete arendamisega edasi ning mitte pöörduda tagasi administratiivsete hinnalagede kehtestamise või muude analoogsete regulatsioonide juurde.Ühiselt tõdeti, et kindlasti said katuruosalised tõsise kogemuse võrra rikkamaks ja on oma edasises turukäitumises oluliselt läbimõeldumad, mis peaks vähendama riski analoogse olukorra kordumiseks. 24. augustil toimunud ülisuure elektrihinna kõikumisega seoses on algatatud nii NPS kui Konkurentsiameti järelevalvemenetlus turuosaliste tegevuse üle.