Dashboard!

Elektriturg käivitus edukalt

10.06.2010 10:49

Aprillist avati Eestis suurtarbijatele elektriturg ning koos sellega käivitati põhjamaade elektribörsi Nord Pool Spot (NPS) Estlink hinnapiirkond. Elektriturul tegutseb tänase seisuga 225 vabatarbijat.

Kahe kuuga on Estlink hinnapiirkonnas müüdud kokku 602 GWh ning ostetud 306 GWh elektrienergiat. Aprillis osteti Eestisse börsi kaudu 133 GWh, mis moodustas Eesti sisetarbimisest 21%. Mais oli sama number 147 GWh, mis moodustas Eesti sisetarbimisest 25%. Samas ei ole Eesti tõenäoliselt täitnud 35% vabaturul oleva tarbimisvõimsuse nõuet. Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi ütles, et elektriturg on startinud väga edukalt. “Sellele tuginevalt jõudsime tänasel nõupidamisel Baltimaade süsteemihaldurite ja NPS vahel ühisele arusaamisele edasise tegevuse osas, eesmärgiga käivitada ühine turg alates 1. jaanuarist 2011. Sellest võidavad läbi avardunud võimaluste nii Eesti tarbijad kui tootjad”, ütles Veskimägi. Veskimägi lisas, et seoses turu eduka algusega on Balti riikide süsteemihaldurid teinud Nord Pool Spotile ettepaneku osaleda elektribörsi omanikeringis. Täna kuulub NPS Põhjamaade süsteemioperaatoritele. Keskmine elektrihind aprillis oli 35,79 EUR/MWh, mis on 19,3% kõrgem reguleeritud hinnast Eestis. Mais kujunes keskmiseks elektrihinnaks 34,81 EUR/MWh, mis on reguleeritud hinnast 16,0% kõrgem. Estlink hinnapiirkonna ja Soome hinnapiirkonna hinnad elektribörsil erinesid 78% tundidest. “Alates Eesti ühinemisest Põhjamaade elektribörsiga 1. aprillil, on turu mahu kasv olnud suureks rõõmuks – kahe kuuga on kauplemise maht Estlink hinnapiirkonnas kahekordistunud”, ütles Nord Pool Spoti juhatuse esimees Mikael Lundin. Aprillis müüdi Estlink hinnapiirkonnas Soome 175 GWh elektrienergiat ja Lätist osteti 182 GWh. Mais müüdi Soome 145 GWh ja Lätti 25 GWh. Soomest osteti samal ajal 23 GWh ja Lätist 33 GWh. Aprillis eksporditi kogu Eestis toodetud elektrienergia kogusest 130 GWh, mais vastavalt 270 GWh, mis moodustab kogu Eesti elektritootmisest ca 30%. Vabatarbija on tarbija, kes ühes tarbimiskohas tarbib ühe või mitme liitumispunkti kaudu üle 2 GWh aastas. Elektrituru avamise puhul elektri, kui kauba hinda ei reguleerita, hind tekib konkurentsis tootjate ja müüjate vahel. Elektri hinna läbipaistvuse tagab elektribörs ning võrguteenust pakub süsteemihaldur Elering. Nord Pool Spot on suurim elektrituru operaator maailmas, pakkudes päev-ette ja päevasiseste oksjonite kaudu elektrikauplemise keskkonda 330 ettevõttele 20 riigist.