Dashboard!

Elektritootmise huvilistel on tänasest enam informatsiooni

29.07.2010 11:17

Tänasest Eleringi koduleheküljel avaldatud andmed planeeritava elektritootmise kohta annavad ülevaate, milliste tootmisvõimsustega on tulevikus riigi elektritarve kaetud.

Antud informatsiooni kättesaadavus peaks võimaldama investoritel langetada kuluefektiivsemaid otsuseid ja tagama tõsistele huvilistele suurema juurdepääsu elektrivõrguga liitumiseks. Võrgueeskirja muudatuse alusel on Eleringi veebilehel tänasest kättesaadavad andmed, kuhu, millal ja mis võimsusega elektritootmist soovitakse põhivõrguga ühendada. Need annavad elektritootmisse investeerida soovijatele ülevaate planeeritavate tootmisvõimsuste paiknemisest ning seeläbi võimaldavad elektrivõrguga liitumiseks teha senisest kuluefektiivsemaid otsuseid. Samuti loob info liitumistaotluste ja -pakkumiste kohta liituda soovijatele võimaluse teha senisest paremini koostööd tingimustes, kus võrk pole ulatuslike liitujate poolt finantseeritavate võrgutugevdusteta piisav, et kogu planeeritavat tootmisvõimsust üle kanda. Informatsiooni kättesaadavus kõigile huvilistele loob eelduse liitumisvõimsuste liikumise nende tootjate kätte, kes ka reaalselt tahavad tootmist arendada. Tänase seisuga on elektritootmise põhivõrku ühendamiseks sõlmitud liitumislepinguid koguvõimsusega ligi 824 MW ning liitumispakkumisi on Elering väljastanud 2546 MW ulatuses. Võrdluseks, eelmise nädala keskmine elektri tarbimisvõimsus oli 700 MW päevas. Eesti elektrisüsteemihalduri Eleringi veebilehelt www.elering.ee (rubriigist elektrituru osaline, tootjale/tarbijale, liitumine) leiab info põhivõrguga liitumiseks sõlmitud liitumislepingute ning ettevõtte poolt väljastatud liitumispakkumiste kohta. Võrgueeskirja muudatusega on avalikud andmed ka liitumispunkti asukoht ja liitumispinge, elektrijaama nimi, elektrijaama tüüp, liitumisvõimsus, võrku lülitamise aeg. Nimekirja uuendatakse jooksvalt. Liitumispakkumine sisaldab kliendile kuuluva elektripaigaldise põhivõrguga ühendamise skeemi, parameetreid, liitumisega kaasnevate kulutuste kalkulatsiooni ja prognoositava liitumistasu suurust. Elektrisüsteemihaldur Elering vastutab Eesti elektrisüsteemi toimimise eest ning tagab tarbijatele igal ajahetkel kvaliteetse elektri.