Dashboard!

Elektritarbimises on taastumas majanduslanguse eelne tase

21.07.2010 10:06

Käesoleva aasta kuue kuu elektritarbimine on võrreldes 2009. aastaga kasvanud 4%, olles kokku 4133 GWh. 2010. aasta esimese poolaasta kogutarbimine jääb vaid 2% alla 2008. aasta tasemele, mil elektritarbimine oli tipus.

2010. aasta esimesel poolaastal on elektrijaamadest võrku antud elektrienergia osakaal võrreldes 2009. aasta sama ajaga kasvanud ligi 30%, mis tähendab, et sel aastal on Eesti elektrisüsteemist valdaval osal ajast elektrienergiat eksporditud. Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi ütles, et esimese poolaasta elektritarbimise kasv on kindlasti positiivne signaal majanduse elavnemisest. "Samas tarbimise kasvu struktuuri tarbijarühmade kaupa vaadates on selle taga suuresti väiksemad tarbijad – kodud, kontorid, väikeettevõtted ja mitte niivõrd suurtarbijad,“ lisas Veskimägi. Lähiregioonist eksportis juunikuus elektrit lisaks Eestile ka Loode-Venemaa. Netoimportijad aga olid Läti, Leedu ja VF Kaliningradi oblast. “ Baltikum tervikuna on liikunud sügavasse tootmise defitsiiti, samas Eesti elektrisüsteem töötab eksportrežiimis. Jätkuv tootmisvõimsuste puudujääk olukorras, kus hüdroenergiat pole kasutada, loob Eesti tootjatele hea võimaluse müüa oma elektrit vägagi hea hinnaga. Ja kindlasti peaks tänane olukord andma tugeva signaali uute võimsuste ehitamiseks, kui saavutatakse selgus kolmandate riikide elektri impordi tingimuste suhtes Euroopa Liitu", täiendas Taavi Veskimägi.Tuulikute toodang moodustas mais 21,7 GWh, olles 4,3 %  Eesti kogutarbimisest. Kuue kuuga on tuulikud tootnud aastatagusega võrreldes poole enam,  kokku 120,5 GWh elektrit. Eelmisel aastal oli sama number 73,5 GWh.Taastuvenergia toetuste saamiseks on juunikuus esitatud taotlusi 86 ning tõhusa koostootmise toetusi 2,9 miljoni krooni ulatuses.Elektrituru juuni päevased kauplemismahud elektribörsi Estlink hinnapiirkonnas on võrreldes maikuuga kasvanud ligi poole võrra, ostetud elektrienergia koguste maht on  kasvanud 48,5% ja müüdud kogused 64,5%. Elektriturult ostetud energia moodustas juunis Eesti sisetarbimisest ligi 42% ning on seega kuuga kasvanud 17 % võrra.Pikemat kokkuvõtet Eesti esimese poolaasta elektritarbimisest, taastuvenergia tootmisest ning elektriturust on võimalik lugeda siin http://www.elering.ee/index.php?id=409&tx_ttnews[year]=2010&tx_ttnews[month]=07&tx_ttnews[tt_news]=225&tx_ttnews[backPid]=229&cHash=cb37bb38c2