Dashboard!

Elektrisüsteemi 2013. aasta kokkuvõte

27.01.2014 11:09

  • Aasta kokkuvõttes suurenes elektri tootmine 11%, elektri tarbimine vähenes 1%;
  • Tootmine taastuvatest allikatest kahanes 16%;
  • Eesti elektrikaubanduslik netoeksport moodustas kokku 3,6 TWh, kasvades 2012. aastaga võrredeles 64%;
  • Balti riikide summaarne elektrienergia puudujääk vähenes aastases arvestuses 22% 4,66 TWh-ni;
  • Põhjamaades vähenes tootmine ja tarbimine vastavalt 6% ja 2%, summaarne elektribilanss kujunes 0,9 TWh ulatuses negatiivseks.
     

 

Nimi: Kirjeldus: Üleslaadimise kuupäev: Suurus:
Elektrisüsteem 2013 aasta kokkuvõte Elektrisüsteemi 2013. aasta kokkuvõte 27.01.2014 524.67 KB