Dashboard!

Elektrimüüja vahetamine on mõnevõrra aktiivsemaks muutunud

30.09.2013 08:38

Elektrimüüja vahetamine on viimastel kuudel mõnevõrra aktiivsemaks muutunud - kui augusti alguses vahetas müüjat 1640 tarbimiskohta, siis septembri alguses kasvas sama näitaja 1800 tarbimiskohani.

Tegemist on suurimate numbritega sellel aastal, kui välja jätta juuli algus, mil hakkasid kehtima kuuekuuliste lepingute asemel sõlmitud uued lepingud. Aasta esimesel poolel oli kuu jooksul müüjat vahetanud klientide hulk valdavalt paarisaja ja tuhande vahel.

Teised elektriturgu iseloomustavad näitajad augusti jooksul oluliselt ei muutunud. Kuu lõpu seisuga oli kolmveerandil tarbimiskohtadest olemas leping elektri ostuks ning ülejäänud veerand kasutas üldteenust. Sõlmitud elektrilepingutest olid 78 protsenti tähtajalised ning 22 protsenti tähtajatud.

Lepingut omavad kliendid tarbisid Andmelattu müüjate poolt sisestatud lepinguinfo põhjal augustis 88 protsenti ja elektrilepinguta tarbijad 12 protsenti Eestis kasutatud elektrist.
Bilansihaldurite turuosad, mis sisaldavad nii võrguettevõtjate võrgukadusid kui ka üldteenuse korras tarbitud elektri kogust, on toodud alljärgnevas tabelis. Bilansihaldurite portfellide osakaalud süsteemi tarbimisest on arvutatud bilansihalduri bilansipiirkonnas mõõdetud tarbimise kogumahu alusel. Bilansiportfellide turuosad ei ühti bilansihaldurite enda osadega elektri müügil lõpptarbijatele, kuna bilansiportfell sisaldab ka portfelli kuuluvate teiste müüjate elektrikoguseid. Tabelis on välja toodud üksnes suuremate elektrimüüjate osakaalud turu kogumahust.
 

Bilansihaldurite turuosadaugustjuulijuuni
Eesti Energia AS bilansiportfell71,5%71,8%70,5%
sh VKG Energia osakaal--0,7%
Baltic Energy Services OÜ bilansiportfell10,2%10,4%8,9%
sh VKG Energia OÜ osakaal2,9%0,8%-
sh 220 Energia OÜ osakaal1,5%1,5%1,4%
sh VKG Elektrivõrgud OÜ osakaal1,2%1,2%1,2%
sh Sillamäe SEJ AS osakaal1,0%0,9%0,8%
sh TS Energia OÜ osakaal0,9%0,9%0,9%
sh AS Loo Elekter osakaal0,2%0,2%0,2%
Elektrum Eesti OÜ bilansiportfell9,6%9,2%13,0%
Nordic Power Management OÜ bilansiportfell2,4%2,5%2,4%
sh Imatra Elekter AS osakaal1,2%1,2%1,2%
sh Eesti Gaas AS osakaal0,1%0,1%0,1%
Elektrimüügi AS bilansiportfell1,5%1,5%1,1%
Inter Rao Eesti OÜ bilansiportfell0,1%--