Dashboard!

Elektrilepingute omanike arv kasvab jätkuvalt

28.03.2014 11:21

Veebruari lõpu seisuga oli leping elektri ostmiseks olemas ligi 557 000 tarbimiskohal, mis on peaaegu 3000 võrra enam võrreldes jaanuari lõpuga. Kolmveerand elektrilepingutest on tähtajalised ning ülejäänud tähtajatud.

Elektrilepinguta tarbimiskohti oli veebruari lõpu seisuga 151 000 ning nende tarbitud elekter moodustas veebruaris kaheksa protsenti kogutarbimisest ehk sama palju kui jaanuaris.

Elektrimüüjat vahetada otsustanud kliente, kellel hakkas märtsi algusest kehtima leping uue müüjaga, oli 2700. Aprilli algusest vahetub müüja taas enam kui 3000 tarbimiskohas.

Müüjate bilansiportfellide viimaste kuude turuosad on toodud alljärgnevas tabelis. Portfellide osakaalude arvutamisel on aluseks võetud piirkonna mõõdetud tarbimismahud, mis sisaldavad võrguettevõtjate võrgukadusid ning lisaks üldteenuse mahte. Arvesse ei ole võetud ette fikseeritud tarneid tarbijatele, mistõttu müüjate tegelikud müügiosad võivad tabelis toodust pisut erineda.
 

Osakaal EES tarbimisest, %veebruar 2014jaanuar 2013detsember 2013
Eesti Energia AS bilansiportfell59,5%60,0%71,6%
Elektrum Eesti OÜ bilansiportfell     15,4%14,6%9,6%
Baltic Energy Services OÜ bilansiportfell     9,9%10,2%9,3%
     sh  VKG Energia osakaal 2,3%1,7%2,3%
     sh 220 Energia OÜosakaal     2,1%2,1%2,0%
     sh TS Energia OÜ osakaal     1,2%1,2%1,3%
     sh VKG Elektrivõrgud OÜ osakaal    1,2%1,1%1,1%
     sh Sillamäe SEJ AS osakaal 0,8%0,7%0,8%
     sh AS Loo Elekter osakaal0,3%0,3%0,2%
     sh Starman AS osakaal0,2%0,2%0,0%
     sh ELVESO AS osakaal0,2%0,2%0,2%
Nordic Power Management OÜ bilansiportfell6,4%6,3%2,4%
     sh Imatra Elekter AS osakaal2,0%2,1%1,5%
     sh Eesti Gaas AS osakaal0,1%0,1%0,1%
Elektrimüügi AS bilansiportfell2,1%2,0%1,9%
Inter Rao Eesti OÜ bilansiportfell1,6%1,5%0,6%
Eleringi võrgukadude bilansiportfell5,0%5,4%4,6%