Dashboard!

Elektrilepingute alusel tarbitud elektrikogus suurenes 93 protsendini kogutarbimisest

02.12.2013 12:35

Eleringi hallatava Andmelao statistika kohaselt tõusis elektrilepingut omavate klientide tarbitud elektri kogus oktoobris pea 93 protsendini Eesti elektritarbimisest. Septembris oli elektrilepingute alusel tarbitud elektri osakaal 88 protsenti.

Oktoobri lõpu seisuga oli Andmelattu kantud üle 543 000 elektrilepingu, millest ligi 78 protsenti olid tähtajalised ja ülejäänud 22 protsenti tähtajatud.

Tarbimiskohti, mille kohta pole Andmelattu sisestatud elektrilepingut, oli eelmise kuu lõpul ligi 170 000.

Elektrimüüjat vahetada otsustanud kliente, kellel hakkas novembri algusest kehtima leping uue müüjaga, oli 2784. Viimaste kuudel on müüjat vahetanud klientide arv järjest tõusnud. Märgataval osal klientidest saabub senise lepingu tähtaeg detsembri lõpus ning müüja vahetamiseks peavad nad uue lepingu sõlmima hiljemalt 10. detsembriks.

Bilansihaldurite turuosad, mis sisaldavad nii võrguettevõtjate võrgukadusid kui ka üldteenuse korras tarbitud elektri kogust, on toodud alljärgnevas tabelis. Bilansihaldurite portfellide osakaalud süsteemi tarbimisest on arvutatud bilansihalduri bilansipiirkonnas mõõdetud tarbimise kogumahu alusel. Bilansiportfellide turuosad ei ühti bilansihaldurite enda osadega elektri müügil lõpptarbijatele, kuna bilansiportfell sisaldab ka portfelli kuuluvate teiste müüjate elektrikoguseid. Tabelis on välja toodud üksnes suuremate elektrimüüjate osakaalud turu kogumahust.

Bilansihaldurite turuosadoktoober 2013september 2013august 2013
Eesti Energia AS bilansiportfell71,0%70,8%71,7%
Baltic Energy Services OÜ bilansiportfell10,3%10,0%10,1%
     sh VKG Energia osakaal3,3%2,4%2,9%
     sh 220 Energia OÜ osakaal1,8%1,7%1,5%
     sh TS Energia OÜ osakaal1,1%1,0%0,9%
     sh VKG Elektrivõrgud OÜ osakaal1,1%1,2%1,2%
     sh Sillamäe SEJ AS osakaal0,8%0,9%0,9%
     sh AS Loo Elekter osakaal0,2%0,3%0,2%
Elektrum Eesti OÜ bilansiportfell10,0%10,5%9,5%
Nordic Power Management OÜ bilansiportfell2,2%2,3%2,4%
     sh Imatra Elekter AS osakaal1,4%1,2%1,2%
     sh Eesti Gaas AS osakaal0,1%0,1%0,1%
Elektrimüügi AS bilansiportfell1,7%1,7%1,5%
Inter Rao Eesti OÜ bilansiportfell0,7%0,1%0,1%
Eleringi võrgukaod bilansiportfell4,1%4,6%4,6%