Dashboard!

Elektrilepingut omavate tarbimiskohtade arv tõusis juunis 74 protsendini

17.07.2013 09:01

Juuni lõpu seisuga oli 74 protsenti elektrienergia tarbimiskohtadest sõlminud lepingu elektri ostuks ja 26 protsenti tarbimiskohtadest kasutas üldteenust. Elektrilepingut omavate tarbimiskohtade osakaal kasvas viimase kuuga ühe protsendipunkti võrra.

Lepingut omavad kliendid tarbisid juunikuus 88 protsenti ja üldteenuse tarbijad 12 protsenti Eestis kasutatud elektrist.

Sõlmitud elektrilepingutest olid 79 protsenti tähtajalised ja 21 protsenti tähtajatud. Võrreldes eelmise kuuga muutus proportsioon ühe protsendipunkti võrra tähtajatute lepingute kasuks.

Elektrimüüjat vahetada otsustanud kliente, kellel hakkas juuli algusest kehtima leping uue müüjaga, oli  4333. Vastav number on käesoleva aasta suurim tulenevalt 6-kuulise perioodiga sõlmitud lepingute lõppemisest.

Bilansihaldurite turuosad, mis sisaldavad nii võrguettevõtjate võrgukadusid kui ka üldteenuse korras tarbitud elektri kogust, on toodud alljärgnevas tabelis. Tabelis on bilansihaldurite portfellide osakaalud süsteemi tarbimisest arvutatud bilansihalduri bilansipiirkonnas mõõdetud tarbimise kogumahu alusel. Bilansiportfellide turuosad ei ühti bilansihaldurite enda osadega elektri müügil lõpptarbijatele, kuna bilansiportfell sisaldab ka portfelli kuuluvate teiste müüjate elektrikoguseid. Tabelis on välja toodud üksnes suuremate elektrimüüjate osakaalud turu kogumahust.

Bilansihaldurite turuosad

aprill

mai

juuni

Eesti Energia AS bilansiportfell

71,5%

71,0%

70,5%

    sh VKG Energia

1,0%

0,7%

0,7%

Elektrum Eesti OÜ bilansiportfell

12,2%

12,5%

13,0%

Baltic Energy Services OÜ bilansiportfell

8,7%

8,9%

8,9%

    sh 220 Energia OÜ

1,7%

1,5%

1,5%

    sh TS Energia OÜ

1,2%

1,0%

0,9%

    sh VKG Elektrivõrgud OÜ

1,2%

1,2%

1,2%

    sh Sillamäe SEJ AS

0,7%

0,8%

0,8%

    sh AS Loo Elekter

0,2%

0,2%

0,2%

Nordic Power Management OÜ bilansiportfell

2,4%

2,3%

2,4%

    sh Imatra Elekter AS

1,4%

1,3%

1,2%

    sh Eesti Gaas AS

0,1%

0,2%

0,1%

Elektrimüügi AS bilansiportfell

1,2%

1,1%

1,1%

Eleringi võrgukaod bilansiportfell

4,0%

4,2%

4,1%

Võrguettevõtjate üldteenuse osakaal EES tarbimisest

12,1%

12,0%

12,0%