Dashboard!

Elektrilepingut omavate tarbimiskohtade arv kasvas juunis 1000 võrra

21.07.2014 10:25

Eleringi hallatava Andmelao statistika kohaselt oli juuni lõpus elektrileping olemas 563 000 tarbimiskohal, mis on ligi 1000 võrra enam võrreldes mai lõpuga. Elektrilepinguga on kaetud 79 protsenti tarbimiskohtadest.

Kehtivatest elektrilepingutest olid 419 000 tähtajalised ja ülejäänud 144 000 tähtajatud. Tähtajaliste lepingute hulk on kuuga 1000 võrra vähenenud ja tähtajatute ehk peamiselt börsipõhiste elektripakettide kasutajate hulk pea 2000 võrra kerkinud.
Elektrilepingut omavate tarbimiskohtade tarbitud elektri osa elektri kogutarbimises oli juunis 94 protsenti. Aprillis oli näitaja olnud samuti 94 protsenti ja mais 93 protsenti.

Elektrimüüjat vahetada otsustanud kliente, kellel hakkas uus leping uue müüjaga kehtima juuli algusest, oli ligikaudu 5300.

Müüjate bilansiportfellide viimaste kuude turuosad on toodud alljärgnevas tabelis. Portfellide osakaalude arvutamisel on aluseks võetud piirkonna mõõdetud tarbimismahud, mis sisaldavad võrguettevõtjate võrgukadusid ning lisaks üldteenuse mahte. Arvesse ei ole võetud ette fikseeritud tarneid tarbijatele, mistõttu müüjate tegelikud müügiosad võivad tabelis toodust pisut erineda.
 

Osakaal elektrisüsteemi tarbimisestJuuni 2014Mai 2014Aprill 2014
Eesti Energia AS bilansiportfell58,2%58,3%58,4%
Elektrum Eesti OÜ bilansiportfell     15,8%16,1%

16,0%

Baltic Energy Services OÜ bilansiportfell     10,2%10,2%10,1%
     sh VKG Energia osakaal 2,6%2,7%2,6%
     sh 220 Energia OÜ Energia osakaal     1,6%1,7%1,8%
     sh VKG Elektrivõrgud OÜ osakaal  1,2%1,2%1,2%
     sh TS Energia OÜ osakaal 0,9%1,0%1,1%
     sh Sillamäe SEJ AS osakaal 0,8%0,8%0,8%
     sh AS Loo Elekter osakaal0,3%0,3%0,3%
     sh ELVESO AS osakaal0,2%0,2%0,2%
     sh Starman AS osakaal0,1%0,1%0,2%
Nordic Power Management OÜ bilansiportfell7,0%6,7%6,7%
     sh Imatra Elekter AS osakaal1,6%1,7%1,8%
     sh Eesti Gaas AS osakaal0,1%0,1%0,1%
Elektrimüügi AS bilansiportfell1,8%1,9%2,0%
Inter Rao Eesti OÜ bilansiportfell2,0%1,9%1,8%
Eleringi võrgukaod bilansiportfell5,0%4,8%5,0%