Dashboard!

Elektridefitsiit Balti riikides hoiab üleval hinnariski ka Eestis

20.09.2010 02:19

Eesti elektritarbimine näitab jätkuvat tõusutrendi - võrreldes eelmise aasta sama ajaga kasvas tarbimine augustis 3% võrra. Tarbijagruppide lõikes on veidi vähenenud tarbimine suurtarbijate poolt,  samas jaotusvõrguettevõtjatega liitunud klientide tarbimiskogused on suurenenud.

Kokku tarbiti Eestis augustis 527 GWh elektrit.  Eesti on jätkuvalt Baltimaades ainuke suures koguses (414 GWh) elektrit  eksportiv riik, 57% müüdi Lätti, 32% Leetu ning 11% Soome. Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi ütles, et Läti ja Leedu on jätkuvalt sügavas elektritootmise defitsiidis, Leedus ulatus sisse ostetud elektrienergia osa koguni 68% siseriiklikust kogutarbimisest, Lätis moodustas see 42 %. „Kogu regiooni negatiivne tootmissaldo kindlasti suurendab hinnasurvet ka Eestis, seetõttu on vajalik tõsiselt tegeleda tootmisvõimsuste küsimustega regioonis. Kui Lätis on enamuse aastast hetkel tootmisvõimsuste füüsiline puudujääk, siis Leedus on ilmselt elektrijaamade tootmiskulud tänasest turuhinnast nii Baltpoolis kui Nord Pool Spotis kõrgemad ja sisuliselt rahuldatakse tarbimine odavama kolmandate riikide elektriga. Nii aga ühtegi arvestatava tootmisvõimsusega uut tootmisseadet tõenäoliselt turupõhiselt regiooni ei ehitata“, lisas ta. Augustikuu piiriülese kaubanduse suurim muutuja oli elektriimpordi suurenemine Soomest, seda võimaldasid öötundide odavad tootmishinnad Põhjamaades ning Baltimaade tugev nõudlus. Tõhusa koostootmise režiimil toodetud toetatava elektrienergia kogus suurenes augustis võrreldes eelmise kuuga hüppeliselt,  olles ligi 80% kõrgem kui juulis, ulatudes 9,1 GWh-ni. Tõusu peamiseks põhjuseks on jahenenud ilmadest tingitud soojuskoormuse kasv, mis võimaldab elektrit ja soojust koostootmisjaamas efektiivsemalt toota ja annab aluse tootjate poolt tõhusa koostootmise kriteeriumite täitmiseks. Tuulikute toodang kasvas augustis ligi 25 % võrra (kokku 17,6 GWh), moodustades 3% Eesti kogutarbimisest. Käesoleva aasta kaheksa kuuga on tuulikud tootnud kokku 152,3 GWh elektrienergiat, kusjuures kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on märkimisväärne – toodetud elektrienergia on tõusnud 53% võrra. Taastuvenergia toetuste saamiseks on augustikuus esitatud taotlusi 25,2 miljoni ning tõhusa koostootmise toetusi 4,6 miljoni krooni ulatuses.