Dashboard!

Elektribörsil langesid veebruaris nii ostetud kui ka müüdud kogused

17.03.2011 13:54

 

Katkestus Estlink merekaabli töös tõi veebruaris Nord Pool Spot (NPS) elektribörsi Eesti hinnapiirkonnas kaasa nii ostetud kui müüdud koguste olulise languse. Kaubeldavad kogused jäid elektribörsi avamise alguskuude tasemele.

NPS Eesti hinnapiirkonnas müüdi veebruaris kokku 355 GWh elektrit, mis on võrreldes jaanuariga (518 GWh) 29% vähem. Eksport Soome langes 34% võrra (173 GWh), Lätti ja Leetu liikunud kogused jäid jaanuariga samale tasemele (vastavalt 24 GWh ja 4 GWh).

Ostetud kogused vähenesid võrreldes jaanuariga ligi 29% (182,3 GWh) ning Eesti sisetarbimisest moodustasid need 19,4% (jaanuaris 27%). Ligi kolm korda (24 GWh-ni) suurenes import Leedust, kuna sealse elektribörsi keskmine hind oli kuu kokkuvõttes Eesti omast madalam. Mõju avaldasid ka avariilised väljalülitumised Eesti ja Balti elektrijaamades, mil elektrienergiat osteti sisse Leedust.

Kuna NPS Soome hinnapiirkonna hind on jätkuvalt märgatavalt kõrgem NPS Eesti omast, oli veebruaris Estlink ühenduse võimsusvoog 100% ajast suunaga Eestist Soome ning 99% ajast kasutusel maksimaalsel tasemel. See näitab, et nõudlus elektrienergia importimiseks Soome on jäütkuvalt suurem, kui ühendusvõimsused seda võimaldavad.

NPS Eesti keskmine hind oli veebruaris 47,7 EUR/MWh, mis on jaanuariga võrreldes 10,5 % kõrgem. Kõrgema hinna põhjustas oluliselt külmem kuu keskmine temperatuur, mis eriti veebruari kolmandal ja neljandal nädalal tõi kaasa elektrienergia tarbimise kasvu. Samal ajal oli hind Estlingi katkestuse tõttu väga kõikuv, jäädes kogu kuu jooksul vahemikku 30 – 83 EUR/MWh.

Vaatamata suurele elektrienergia nõudlusele veebruari kolmandal ja neljandal nädalal, oli elektrienergia hind vabaturu klientidele Eesti hinnapiirkonnas keskmisest soodsam. Selle tingis Estlink merekaabli väljalülitumine 15. veebruaril, mistõttu ei olnud võimalik müüa elektrit kõrgema hinnaga piirkonda kokku kaheksal päeval. Kuna NPS Soome hinnapiirkonna hind on olnud viimastel kuudel tunduvalt kõrgem kui NPS Eesti hinnapiirkonna hind, ei olnud Eesti turuosalistel motivatsiooni toota maksimumvõimsusel, et turule müüa. Samuti oli seoses külmade ilmadega vähenenud ekspordiks vajalike vabade tootmisvõimaluste olemasolu.


NPS Soome hinnapiirkonna keskmine hind langes jaanuariga võrreldes 6,3% ehk 68,92 EUR/MWhni. Vahe Eesti ja Soome hindade vahel vähenes, jäädes siiski ligi 17 EUR/MWh juurde. Põhjamaade hüdroreservuaaride täituvus  oli ka veebruaris viimaste aastakümnete madalaimal tasemel, jäädes kaheksanda nädala lõpuks alla 26%.