Dashboard!

Elektribörsi Eesti hinnapiirkonna aasta keskmiseks hinnaks kujunes ligi 46 EUR/MWh

12.04.2011 13:54

Nord Pool Spot (NPS) elektribörsi esimene tegevusaasta Eestis tõi kaasa aktiivse kauplemise, turul tegutseb 16 kauplejat. Meie siseriiklikuks elektritarbimiseks osteti börsilt iga kuu keskmiselt 30% ulatuses, mis näitab turukoha usaldusväärsust.

Samas võtab elektribörsi kujunemine toimivaks konkurentsituruks, kus palju tootjaid siinsetele tarbijatele elektrit müümas, veel aega. Selle eelduseks on elektribörsi laienemine Lätti-Leetu, ausa konkurentsi põhimõtete alusel Venemaa elektritootjate turule sisenemine, samuti meie tootjatele võimalus müüa kolmandatesse riikidesse, uute tootmisvõimsuste ehitamine Eestisse ja täiendavad ühendused Põhjamaadega.

Kokku müüdi 12 kuu jooksul NPS Eesti hinnapiirkonnas 5,2 TWh elektrienergiat, millest 67% ehk 3,5 TWh müüdi Eestis. Elektribörsilt osteti aasta jooksul kokku 3,6 TWh.

Aasta keskmiseks hinnaks kujunes 46,29 EUR/MWh, mis on naaberpiirkondade hindadest madalam. NPS Soome keskmine hind oli 55,16 ning Baltpooli 47,65 EUR/MWh.

Soome hinnapiirkonna kõrgem hind tingis selle, et pea kogu aasta jooksul oli Soome piirkonnas nõudlus Eestis toodetud elektrienergia järgi suurem, kui seda võimaldas Estlink1 merekaabli 350 MW läbilaskevõime. Samuti oli Estlink1 võimsusvoog esimese elektribörsi tegevusaasta jooksul 79% ajast suunaga Eestist Soome. Alates 2010. aasta septembri lõpust on Estlink1 kaabli 350 MW võimsus täielikult elektrituru käsutuses.

Avatud turul tegutseb kokku 204 vabatarbijat, kes ostavad elektrienergiat kas kahepoolsete lepingute alusel või elektribörsilt. Konkurentsiameti poolt eelmise aasta suvel tehtud arvutuste alusel oli elektrituru avatus 28,4%.

2010. aasta 1.aprillil avati Eestis suurtarbijatele elektriturg ning Nord Pool Spot elektribörsil Eesti hinnapiirkond.