Dashboard!

Elektribörs augustis: Suurenenud on elektrienergia import Soomest Balti riikidesse

13.09.2010 11:50

Põhjamaade elektribörsi NPS Estlink hinnapiirkonnas ostetud elektrist jäi Eestisse 46%, Lätti ja Leetu eksporditi müüdud kogusest 54%.

Võrreldes eelmise kuuga on eksport Soome pea poole võrra vähenenud, import Soomest aga kolmandiku võrra suurenenud. Ekspordi vähenemise ning impordi suurenemise põhjuseks olid öötundide odavad tootmishinnad Põhjamaades, kus tootmist oli üle ja tarbimine oli madal, samuti tugev defitsiit Lätis ja Leedus, mis põhjustas elektri impordi põhjamaadest. Kokku eksporditi Soome 47 GWh, ning imporditi 51 GWh. NPS Estlink hinnapiirkonnas osteti augustis kokku 432 GWh ning müüdi 428 GWh. Eestisse elektribörsilt ostetud elektrienergia kogus on viimase kolme kuu jooksul olnud stabiilne ja moodustavad ca 38 % meie sisetarbimisest (527 GWh). NPS Estlink hinnapiirkonnas kaubeldud päevased kogused ulatuvad 12,5 GWh-ist kuni 16,6 GWh-ini. Tähelepanuväärseid muudatusi koguste osas ei esinenud. Augustikuus toimusid suured hinnakõikumised – hinnad NPS Estlink hinnapiirkonnas ulatusid 3 EUR-ist kuni 2000 EUR-ini MWh eest. Augustikuu olulisim sündmus toimus NPS Estlink hinnapiirkonnas 24. augustil, mil NPS Estlink hinnapiirkonna viie tunni elektrihinnaks arvutati SESAM süsteemi võimalik maksimaalne hind 2000 eurot megavatt-tunni eest. Põhjuseks maksimaalse hinna kujunemisel oli kõigi ostupakkumiste katteks mitte piisavate müügipakkumiste olemasolu, mille tulemusel vähendati hinnast sõltumatuid ostupakkumisi kuni nõudlus-pakkumise kõverate lõikumiseni. Tegureid, mis sellel kuupäevale eelneval päeval hinda mõjutasid oli mitmeid, nimetada võiks neist müügipakkumise vähenemist, ülekandevõimsuste suurenemist Eesti – Läti piiril, samas ülekandevõimsuste piirangut Eesti – Soome vahelisel kaablil. Samuti mõjutasid hinda turuosaliste pakkumisstrateegiad. Estlink turule antud võimsuse müügist kogutud ülekoormuse tuluks Estlink’i omanikele kujunes augustis 2,6 miljonit eurot. Kuutulu sõltub hinnaerinevusest Eesti ja Soome hinnapiirkondade vahel ja elektriturule kasutada antud võimsuse mahust. Täna on Estlink 1 kaablist antud Eesti Energia ja Latvenergoga poolt turule vastavalt 252,7 MW Soomest Eestisse ja 262,5 MW Eestist Soome suunal. Leedu elektribörsi Baltpooli hind oli augustis kõrgem Estlink hinnapiirkonna hinnast ca 30%, Soome hinnapiirkonnas kehtinud hinnast aga 28%. NPS Finland hinnapiirkonna kuu keskmine hind oli 31% madalam Estlink hinnapiirkonna omast.