Dashboard!

Elektri tootmise kasv oli aprillis 20 ja tarbimise kasv viis protsenti

31.05.2013 09:59

Tänavu aprillis kasvas elektri tootmine võrreldes eelmise aasta sama kuuga 20 protsenti ning tarbimise kasv oli viis protsenti. Sisemaine tootmine ulatus aprillis 921 gigavatt-tunnini ja tarbimine 691 gigavatt-tunnini.

Tarbimist mõjutav keskmine õhutemperatuur oli tänavu aprillis kaks kraadi madalam kui aasta tagasi samal ajal.

Elektri tootmise suurenemise peamiseks põhjuseks oli elektri ekspordi kasv võrreldes aastataguse perioodiga, lisaks soodustas tootmist süsinikdioksiidi kvoodi madal hind.

Elektri kaubanduslik eksport kasvas eelmise aasta aprilliga võrreldes 60 protsenti 539 gigavatt-tunnini. Ekspordist läks 41 protsenti Leetu, 37 protsenti Lätti ja 22 protsenti Soome. Elektri import kasvas samal ajal 30 protsenti 312 gigavatt-tunnini. Läti arvele langes aprillis impordist 53, Soome arvele 25 protsenti ja Leedu arvele 22 protsenti.

Lätis toodeti tänavu aprillikuus kolm protsenti vähem elektrienergiat kui aasta tagasi ja toodang moodustas kokku 744 gigavatt-tundi. Kevadine suurvesi vallandus eelmise aastaga võrreldes hiljem ning Läti elektrisüsteemi bilansi ülejääk jäi kolmandiku madalamaks võrreldes eelmise aasta sama kuuga, olles 134 gigavatt-tundi. Elektrikaubanduse saldeeritud andmete alusel importis Läti eelmisel kuul Eestist 34 gigavatt-tundi elektrit ja eksportis Leetu 154 gigavatt-tundi.

Leedus toodeti tänavu aprillikuus 51 protsenti rohkem elektrienergiat kui aastatagusel perioodil ja tootmismaht oli 283 gigavatt-tundi. Kodumaine toodang võimaldas aprillis katta 34 protsenti Leedu elektritarbimisest ning elektribilansi puudujääk oli 544 gigavatt-tundi. Leedu impordist moodustas import Eestist ligi 30 protsenti ja import Läti kaudu samuti 30 protsenti. Import kolmandatest riikidest moodustas Leedu koguimpordist 40 protsenti.

Kolme Balti riigi elektritarbimine kasvas aprillis esialgse hinnangu kohaselt aastatagusega võrreldes kuus protsenti 2128 gigavatt-tunnini. Summaarne elektrienergia puudujääk oli aprillis 181 gigavatt-tundi, olles eelmise aasta aprilli näitajast 38 protsenti väiksem.

Põhjamaades kahanes elektrienergia toodang aastaga kuus protsenti ja tarbimine kasvas ühe protsendi võrra. Kokku kujunes aprillikuus Põhjamaade elektribilansi puudujäägiks 630 gigavatt-tundi. Puuduolev elektrienergia imporditi Saksamaalt ja Venemaalt. Aasta tagasi aprillis eksportisid Põhjamaad elektrit 1708 gigavatt-tundi.

Täispika elektrisüsteemi aprillikuu ülevaatega on võimalik tutvuda siin.