Dashboard!

Elektri tootmine kasvas juunis üheksa ja tarbimine kaks protsenti

19.07.2013 10:41

Tänavu juunis kasvas elektri tootmine aastases võrdluses 9 protsenti ja tarbimine 2 protsenti. Sisemaine tootmine ulatus juunis 817 gigavatt-tunnini ja tarbimine 544 gigavatt-tunnini.

Elektri tootmise suurenemise peamiseks põhjuseks oli elektri ekspordi mõningane kasv võrreldes aastataguse perioodiga, mida toetas süsinikdioksiidi kvoodi jätkuvalt madal hind.  

Elektri kaubanduslik eksport kasvas eelmise perioodiga võrreldes 6 protsenti 421 gigavatt-tunnini. Ekspordi osakaalud jäid seejuures aastataguse võrreldes samaks – 97 protsenti Läti suunas ning 3 protsenti Soome. Elektri import vähenes seevastu 30 protsenti 144 gigavatt-tunnini. Elektri import Soomest moodustas juunis 92 protsenti ja import Eesti-Läti piiril oli 8 protsenti.

Lätis kasvas elektrienergia toodang juunis mullusega võrreldes 14 protsenti 368 gigavatt-tunnini. Toodangu mahu suurenemisele aitas kaasa suurenenud hüdroenergia tootmine – Daugava hüdroelektrijaamade kaskaad tootis juunis 8 protsenti rohkem elektrienergiat kui aasta tagasi. Läti elektrisüsteemi bilanss osutus aga toodangu kasvust hoolimata 158 gigavatt-tunni ulatuses negatiivseks.

Leedus kahanes elektrienergia toodang 28 protsenti 166 gigavatt-tunnini. Kodumaine toodang võimaldas juunis katta vaid 21 protsenti tarbimisest ning kokkuvõttes kujunes juunikuu elektribilansi puudujäägiks 641 gigavatt-tundi.

Balti riikide elektri tarbimine kasvas esialgsetel andmetel 5 protsenti 1877 gigavatt-tunnini. Kolme riigi elektrienergia kaubanduslikuks puudujäägiks osutus juunis 526 gigavatt-tundi vaatamata suhteliselt kõrgetele hindadele, mis oleks pidanud võimaldama tootjatel Lätis-Leedus käivitada täiendavaid tootmisseadmeid. Antud puudujääk oli 9 protsenti suurem eelmise aasta sama perioodiga võrreldes.

 

Elektrisüsteemi juuni täispika kokkuvõttega on võimalik tutvuda siin.