Dashboard!

Elektri hind püsib Eestis lõunanaabrite omast madalam

26.11.2013 11:28

Eesti hinnapiirkonnas oli hind oktoobris 46,76 eurot megavatt-tunnist, olles septembriga võrreldes langenud 62 senti. NPS Läti ja Leedu hinnapiirkondades oli elekter jätkuvalt Põhjamaade elektribörsi kõrgeima hinnaga – 64,18 eurot megavatt-tunni kohta, olles kuises võrdluses tõusnud 3,5 protsenti.

Ka oktoobris mõjutas elektri hinda regioonis hüdroenergia tavapärasest madalam tase. Norra hüdroreservuaaride täituvus oli oktoobris võrreldes sama perioodiga eelnevatel aastatel madalam ja moodustades maksimaalsest võimalikust tasemest 73,5 protsenti. Norras, Rootsis ja Soomes kasvas nii tarbimine (vastavalt 18, 14 ja 12 protsenti) kui tootmine (vastavalt 9, 15 ja 22 protsenti).

NPS Läti ja Leedu hinnapiirkondades oli elekter jätkuvalt Põhjamaade elektribörsi kõrgeima hinnaga – 64,18 eurot megavatt-tunni kohta, olles kuises võrdluses tõusnud 3,5 protsenti. NPS Läti ja Leedu hinnapiirkondade hinnad olid võrdsed kõikidel kauplemistundidel.

Soomes toimus sarnaselt Eestiga oktoobris elektrihinna langus – hind alanes 3,8 protsenti 45,95 euroni megavatt-tunni kohta. Kodumaine tootmine suutis Soomes katta 81 protsenti tarbimisest. Eesti-Soome elektriühenduse EstLink 1 võimsusvood olid eelmisel kuul 28 protsendil tundidest suunatud Eestist Soome ja ülejäänud tundidel Soomest Eestisse.

NPS süsteemihind jäi eelmisel kuul pea samale tasemele septembriga, olles keskmiselt 38,33 eurot megavatt-tunni kohta.

Süsinikdioksiidi emissioonikvootide hind püsis oktoobris stabiilsena, liikudes vahemikus 4,57-5,32 eurot tonni kohta.

Eestisse imporditud maagaasi kuu keskmine hind oli Eleringi hinnangul 30,74 euro tasemel megavatt-tunni kohta, mis on nelja eurosendi võrra kõrgem septembrikuu hinnast.

Nasdaq OMX Commodities turul tehtud tulevikuhindade tehingud oktoobrikuus langesid. NPS Eesti piirkonna elektrienergia hinnaks 2014. aasta esimesel kvartalil hinnatakse 43,9 eurot megavatt-tunni kohta.

Elektrituru oktoobri täispika kokkuvõttega saab tutvuda siin.