Dashboard!

Elektri hind NPS Eesti hinnapiirkonnas langes võrreldes märtsiga 6%

22.05.2012 14:39

Põhjamaade elektribörsil Nord Pool Spot (NPS) vähenes aprillis Eesti hinnapiirkonna hind võrreldes märtsiga 6% jäädes tasemele ligi 36 eurot MWh kohta. Hinna mõningase languse põhjustas soojemate ilmadega kahanenud elektritarbimine ning kevadine Läti hüdroenergia tootmise kõrge tase.

Aprillikuu keskmine hinnatase jäi nii Eesti kui Soome hinnapiirkondades (vastavalt 36,69 EUR/MWh ja 36,48 EUR/MWh) viimase 12 kuu keskmistest hindadest oluliselt madalamale. Märkimisväärselt on hind alanenud ka aastataguse ajaga võrreldes - Eestis 9% ja Soomes vastavalt 31%. Seda tänu Põhjamaade hüdroreservuaaride eelmiste aastatega võrreldes oluliselt kõrgemale tasemele. Suurenenud on tootmisvõimsuste ülejääk Norras ja Rootsis, mille tingis elektritarbimise alanemine ning mõju on avaldanud ka CO2 kvootide ühtlaselt madal tase.

Samal ajal olid sarnaselt märtsile Eesti ja Soome hinnapiirkondade hinnad aprillis endiselt kõrgeimad Põhjamaade elektribörsil. Soomes oli kõrge hinna põhjuseks jätkuv tootmisvõimsuste puudujääk ja piirangud ülekandevõimsustel. Eesti hinnale avaldas aprillis positiivset mõju küll Läti suurenenud hüdroenergia tootmine, kuid elektrienergia kallim hind Leedu elektribörsil ning hinnatõus Soomes tõid Eestis kaasa kõrgeima hinna kõigist NPS hinnapiirkondadest.

Võrreldes märtsikuuga tõusid aprillis NPS Eesti hinnapiirkonnas müüdud elektrienergia kogused ligi 27% (346 GWh-ni). Müüdud koguste kasvu tingis märkimisväärselt suurenenud koguste import Läti turuosalistelt põhjustatuna hüdroenergia tootmise kevadiselt heast tasemest.

Ostetud kogused moodustasid aprillis kokku 415 GWh ja jäid märtsikuuga võrreldes samale tasemele. Oluliselt, 47 % võrra suurenes Leedu turuosaliste nõudlus, kuna Eesti hinnapiirkonna hind oli võrreldes Leedu elektribörsiga Baltpool madalam.

Aprillis ületasid NPS Eesti hinnapiirkonnas ostetud kogused müüdud koguseid ning nende vahe imporditi EstLink 1 kaabelühenduse kaudu Soomest Eestisse. Müüdud koguste suurenemise tõttu vähenes netoimport Soomest Eestisse 86 GWh võrra ning moodustas kuu kokkuvõttes 69 GWh.

Aprillis olid CO2 kvootide hinnad endiselt madalal tasemel jäädes vahemikku 6,1 kuni 7,3 EUR/t.

Aprillis oli võimsusvoog EstLink 1 kaablil 64% ajast Soomest Eestisse ning 30% ajast Eestist Soome (märtsis vastavalt 86% ja 14%).

Aprilli täispika kokkuvõttega on võimalik tutvuda siin.