Dashboard!

Elektri börsihind oli septembris odavam nii Läti kui Soome hinnast

12.10.2015 16:34

Põhjamaade elektribörsi Nord Pool Spoti (NPS) andmetel oli Eesti hinnapiirkonna keskmine hind septembris 31,70 eurot megavatt-tunni eest, olles seega odavam kui Soome keskmine hind 31,75 eurot. Hinnaerinevus Soomega esines septembris üksnes kuuel tunnil.

Eestis kallines elektrihind augustiga võrreldes 1,6 protsenti, Soomes oli tõus 2 protsenti. Kui septembrile eelnenud viiel järjestikusel kuul liikusid Läti ja Leedu hinnapiirkondade kuu keskmised hinnad tõusvas joones, siis septembris langesid need augustiga võrreldes 4,5 protsenti 44,30 euroni megavatt-tunni eest. Siiski oli hind Lätis ja Leedus Eesti piirkonna hinnast 12,6 euro võrra kallim.

Elektrihind langes ka Taani DK1 hinnapiirkonnas, kus septembrikuu kolmel tunnil esines negatiivseid hindu. Madalaim neist oli miinus 2,33 eurot megavatt-tunni eest.

NPS süsteemihind kerkis eelmisel kuul augusti madala tasemega võrreldes 33,7 protsenti, jäädes 17,45 euro juurde ühe megavatt-tunni eest.

Päev-ette ülekandevõimsuste jaotamise järgselt oli Eesti ja Soome võimsusvoog 714 tunnil suunatud Soomest Eestisse ning kahel tunnil suunatus Eestist Soome. Eesti ja Läti vahel oli võimsusvoog kõikidel tundidel suunatud Eestist Lätti ning kauplemiseks antud ülekandevõimsusest kasutati ära keskmiselt 96,5 protsenti. Eesti ja Soome ühenduste puhul oli sama näitaja 48 protsenti, seejuures ei olnud ühendused ühelgi tunnil maksimaalse ülekandevõimsuse ulatuses koormatud.

Elektri tootmishinnale otsest mõju omavad süsinikdioksiidi emissioonikvootide hindades olulisi muutusi ei toimunud. Möödunud kuu madalaim sulgemishind oli 7,90 eurot, kõrgeim 8,26 eurot ning kuu keskmine 8,11 eurot ühe tonni kohta.

Finantstehingute põhjal Nasdaq OMX Commodities turul kujuneb selle aasta oktoobrikuu keskmiseks elektrihinnaks NPS Eesti hinnapiirkonnas eeldatavalt 30,70 eurot ja neljanda kvartali keskmiseks hinnaks 31,20 eurot megavatt-tunni eest.

Septembrikuu ülekandevõimsuste tulu Eesti-Soome ühendustel oli 1100 eurot ja Läti suunal 6 024 501 eurot. Turuosalistele müüdud hinnariski maandamise instrumentide ehk Limiteeritud PTR-ide oksjoni aastase toote hind oli tublisti madalam tegelikust hinnaerinevusest Eesti ja Läti hinnapiirkondade vahel, kvartali ja kuu toote hind oli tegelikust hinnavahest kõrgem. Sellest tulenevalt teenisid Limiteeritud PTR-e ostnud turuosalised septembris kokku 592 768 eurot. Piiriülese võimsuse jaotamise tulu Eleringi jaoks moodustas septembris kokku 2 716 422 eurot.