Dashboard!

Elektri börsihind langes juunis kolm protsenti

16.07.2014 08:19

Põhjamaade elektribörsi Nord Pool Spot (NPS) Eesti hinnapiirkonnas kujunes keskmiseks hinnaks juunis 35,81 eurot megavatt-tunni kohta, mis oli maikuuga võrreldes peaaegu kolme protsendi võrra madalam.

Eesti hinnapiirkonna tunnihinnad olid juunis üsna volatiilsed, kõikudes 14 ja 121 euro vahel ja seda mitme suure tootmisüksuse (Olkiluoto 2 tuumajaam ja Mari-Pori jaam Soomes, CCGT Leedus) hooldustööde ning Kaliningradi ja Leedu vahelise ühenduse piirangute tõttu.

Eesti ja Soome elektri börsihinnad jätkasid päev-ette turul stabiilset ühtlustumist ka juunikuus, olles võrdsed 97,9 protsendil ajast, mil ülekandevõimsuste puudujääki ei esinenud. Eesti hind oli Soome piirkonna omast 38 senti kõrgem, kuid samas 19,01 eurot madalam võrreldes 54,9 euroni ulatunud keskmise elektrihinnaga Lätis ja Leedus.

Kogu NPS-i süsteemihind langes eelmisel kuul 4,24 protsenti ning juuni süsteemihinnaks kujunes 25,19 eurot megavatt-tunnist. Hinnalangus oli suurim Norra Tromso pakkumuspiirkonnas, samas negatiivseid tunnihindu juunikuus NPS süsteemis ei esinenud. Hinnatõusu esines vaid Läti ja Leedu pakkumispiirkondades.

Läti elektrisüsteem suutis juunis katta 54 protsenti oma elektritarbimisest, Leedus oli sama näitaja 27 protsenti. Baltikum oli tervikuna 430 gigavatt-tunni ulatuses jätkuvalt defitsiitne. Oma tarbimise katmiseks pidi Baltikum defitsiidist 62 protsenti importima kolmandatest riikidest ning 38 protsenti Soomest.

Süsinikdioksiidi emissioonikvootide hinnad jäid juunikuu kokkuvõttes vahemikku 5,14-5,81 eurot tonni kohta, olles maikuistest hindadest (4,69-5,41) veidi kallimad. Eestisse imporditud maagaasi kuu keskmine hind oli juunis Eleringi hinnangul 30,01 eurot megavatt-tunni kohta. Maagaasi hind mõjutab elektritootmise omahinda Lätis ja Leedus ning sinna imporditava maagaasi hind avaldab kaudset mõju ka elektrienergia hinna kujunemisele Eestis.

Vastavalt finantstehingutele Nasdaq OMX Commodities turul võib 2014. aasta augusti elektrienergia hinnaks NPS Eesti hinnapiirkonnas kujuneda 38,80 ja 2014. aasta neljanda kvartali keskmiseks hinnaks 40,74 eurot megavatt-tunnist. NPS süsteemihind on neljandas kvartalis tulevikutehingute põhjal 32,49 eurot megavatt-tunnist.

Mai keskel toimunud Eesti-Läti ülekandevõimsuse juunikuu oksjonil kujunes limiteeritud PTR-ide hinnaks 16,13 eurot megavatt-tunni kohta. Oksjonil osales kaheksa turuosalist. Tegelik keskmine hinnaerinevus NPS Eesti ja NPS Läti hinnapiirkondade vahel kujunes juunis oksjonihindadest kõrgemaks - 19,09 eurot megavatt-tunnist.

Juunikuu täispika turukokkuvõttega on võimalik tutvuda siin.