Dashboard!

Eesti tootjad saavad nüüdsest elektri päritolutunnistustega rahvusvaheliselt kaubelda

14.11.2014 13:17

Elering sai 26. septembril elektri päritolutunnistuste väljastajate ühenduse AIB (Association of Issuing Bodies) liikmeks, mis annab Eesti elektritootjatele võimaluse alustada riikidevahelist kauplemist elektri päritolutunnistustega.

Äsja lõppenud testid andsid kinnituse, et Eleringi päritolutunnistuste andmebaas ühildub AIB keskse elektroonilise registri ning teiste riikide sarnaste süsteemidega ning päritolutunnistusi on võimalik riikide vahel üle kanda. Seni sai nendega kaubelda üksnes Eesti sees.

„Taastuvenergia tootjatele on päritolutunnistuste müük välismaale täiendavaks tuluallikaks elektri müügist laekuva raha ja taastuvenergia toetuse kõrval,“ kommenteeris Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

Päritolutunnistuse puhul on tegemist elektroonilise dokumendiga, mis garanteerib, et üks megavatt-tund elektrienergiat on toodetud taastuvenergiast või tõhusa koostootmise režiimil. Dokumenti väljastatakse elektritootjatele nende taotluse põhjal vastavalt elektrituruseadusele ja lähtuvalt Euroopa Liidu taastuvenergia direktiivist. Päritolutunnistused annavad elektri tarbijale usaldusväärse ja pettuskindla kinnituse, et tarbitud elekter on toodetud taastuvast energiaallikast või tõhusa koostootmise režiimil.

Suurbritannias baseeruva AIB liikmena on Eleringil võimalik väljastada päritolutunnistusi, millega saab hõlpsamalt kaubelda rahvusvaheliselt. AIB poolt hallatava päritolutunnistuste keskse elektroonilise registri (AIB Hub) kaudu saavad Eesti elektritootjad ja -kauplejad müüa oma päritolutunnistusi ühilduvusprobleemideta ülejäänud 16 AIB-ga liitunud riigis, sest eeskirjad ja nõuded kõigile liikmetele on standardiseeritud.

Lisainfot päritolutunnistuste ja AIB kohta saab Eleringi kodulehelt elering.ee/paritolutunnistused ja AIB kodulehelt www.aib-net.org.