Dashboard!

Eesti kodutarbijate gaasivaru on uuest aastast tagatud

29.10.2015 14:37

Elering sõlmis lõppenud riigihanke tulemusena AS-iga Eesti Gaas lepingu kodutarbijate gaasivarustuse tagamiseks olukorras, kus tavapärased gaasitarned on häiritud.

Läbi viidud hange kodutarbijate ja eluruumide kütteks soojust tootvate ettevõtjate jaoks gaasivaru loomiseks on üks oluline samm Eleringi poolt pärast gaasisüsteemihalduri omandamist koostatud Eesti gaasituru arendamise tegevuskava ellu viimisel.

Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul on gaasivaru kindlustatud tarbijale kõige soodsamal viisil – gaasimüüjaga sõlmitud optsioonilepingu alusel. „Kaitstud tarbija varu tagab, et gaasikasutajatel oleks tuba köetud ja soe toit laual ka siis, kui peaks juhtuma, et tavapärased gaasitarned on häiritud. Hea meel on, et me ei pidanud vajalikku varu ise ostma, vaid Balti gaasiturul on turuosalised, kes suudavad vastavat teenust pakkuda, mis tuleb tarbijale kordades soodsam,“ märkis Veskimägi.

Eesti Gaasiga sõlmitud leping kehtib 2016. aasta 1. jaanuarist kuni 2017. aasta märtsi lõpuni. Gaasivaru garanteerimine ehk valmisolek gaasi tarnimiseks läheb sellel perioodil maksma 221 000 eurot.

Eesti Gaas on lepinguperioodi jooksul kohustatud omama, tarnima ja müüma vastavalt vajadusele süsteemihaldurile maagaasi eelnevalt kokkulepitud koguste ulatuses. Varu suurus kõigub ligikaudu kahest miljonist kuumpeetrist kuus suvisel perioodil kuni 10 miljoni kuupmeetrini talvekuudel. Maagaasi varu hoitakse lepinguperioodi ajal Lätis Inčukalnsi maa-aluses hoidlas.

Sõlmitud lepingu kohaselt on kaitstud tarbijatel võimalus maagaasi tarbida ka äärmuslikes olukordades, näiteks väga madala välistemperatuuri ja suure gaasinõudlusega päevadel ning gaasitaristu häirete korral. Optsiooni rakendatakse juhul, kui on tõsine oht, et maagaasi ei jätku kõigile tarbijatele ja kaitstud tarbijad võivad selle tõttu kannatada.