Dashboard!

Eesti ja Soome vahelisel energiakaubandusel ei tule enam transiiditasusid maksta

01.06.2007 01:00

Tänasest, 1. juunist kaovad Eesti ja Soome vaheliselt energiakaubanduselt piiri ületamise tariifid, kuna Eesti liitus Euroopa põhivõrkude organisatsiooni ETSO piiriüleste energiavoogude kulude kompenseerimise mehhanismiga Inter TSO Compensation mechanism (ITC-mehhanism).

ITC-mehhanismiga liitumise tulemusena tühistas Soome põhivõrk OYj Fingrid alates tänasest impordi ja ekspordi tasud energiakaubandusele Eesti ja süsteemiga juba varem liitunud Soome vahelt.

ITC-mehhanismi eesmärgiks on hüvitada oma ülekandevõrku transiidiks kasutavate riikide põhivõrguettevõtjatele sellega kaasnevad kulud nii, et kauplejad ei peaks tasuma piiriületustasusid. Kõik süsteemiga liitunud põhivõrguettevõtjad maksavad oma maa ekspordi ja impordi põhjal arvutatud tasusid ühtsesse piiriüleste energiavoogude kompenseerimise fondi ja saavad sealt hüvitist vastavalt teiste põhivõrkude poolt põhjustatud transiidi mahule.

”Piiriüleste tasude kaotamine on oluliseks sammuks Põhjamaade ja Baltikumi energiaturgude integreerimise ja Balti turu avanemise suunas”, kiitis mehhanismiga ühinemist OÜ Põhivõrk juhatuse esimees Lembit Vali. ”Eesti ja Soome vahel käesoleva aasta alguses tööle hakanud merekaabel Estlink on tõestanud, et huvi energiakaubanduse vastu on mõlemal suunal märkimisväärne.”

ITC-mehhanism on võimaldanud tänaseks kaotada ekspordi, impordi ja transiiditasud suurema osa Euroopa riikide vahelt. Lepinguga on tänasest liitunud kõik Euroopa Liidu v.a. Suurbritannia, Iirimaa, Tðehhi Vabariigi, Slovakkia, Läti, Leedu ja Küprose põhivõrgud. Lisaks Euroopa Liidu riikide põhivõrkudele on mehhanismiga ühinenud ka Šveits, Norra ja endise Jugoslaavia aladel paiknevad põhivõrgud.