Dashboard!

Eesti ja Soome vaheline teine elektriühendus EstLink 2 sai täna nurgakivi

16.11.2011 13:47

Täna, 16. novembril 2011 asetati Püssi alajaamas nurgakivi Eesti ja Soome vahelisele teisele elektriühendusele EstLink 2. Uus ühendus on plaanitud töösse viia 2014. aasta alguses ning see kolmekordistab elektrisüsteemide ühendusvõimsust Eesti ja Põhjamaade vahel.

EstLink 2 on oluline nii Eesti tarbijate elektrivarustuskindluse tagamisel kui elektrituru toimimiseks. Seda eriti arvestades elektrituru täielikku avamist 2013. aasta alguses. Ehitatava ühenduse valmimise järel saame rääkida ühisest Põhja-Balti elektriturust, mis anna läbi efektiivsema konkurentsi tarbijatele suurema valiku valida elektrimüüjat ja tootjatele võimaluse kaubelda oluliselt suuremal turul.

Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul on EstLink 2 hea näide Eleringi mastaapsest rahvusvahelisest koostööprojektist, mis loob uusi võimalusi kogu regiooni elektritootjatele ja tarbijatele ning suurendab konkurentsi regionaalsel elektriturul. Eriti oluline on see just Eesti tarbijate jaoks arvestades turu avamisel Eesti elektrituru väga suurt kontsentreeritust ühe tootja põhiselt. „EstLink 2 on Eesti jaoks energiajulgeoleku ja elektrituru arengu seisukohalt väga kaalukas projekt. Koos EstLink 1-ga on Eestil peale kaabli valmimist 1000 MW ühendus Põhjamaadega, mis tagab lisaks oma tootmisele ja ühendustele Balti riikide, Venemaa ja Valgevenega alternatiivse varustuskanali. Kahe EstLinki ühendus kokku on aga esialgu piisav tagamaks enamusel tundidel piiranguteta elektrienergia ostu ja müügi Eesti ja Soome vahel. Seega jõuab tarbijateni erinevate elektritootjate konkurentsis piirkonna hetke parim hind, “ lisas Veskimägi.

Fingridi tegevjuht Jukka Ruusunen sõnas, et 2014. aastal valmiv EstLink 2 kolmekordistab Eesti ja Soome vahel liikuva energia hulga ja seeläbi omab olulist mõju Baltimaade elektriturule. „On oluline silmas pidada, et ülekandevõimsuse suurus mängib tähtsat rolli konkuretsi takistamisel või edendamisel elektriturul. Kui on olemas riikidevahelised ühendused, mis võimaldad elektri tõketeta liikumise, siis on ka tagatud suurem ning efektiivselt toimiv elektriturg,“ lisas Ruusunen.

EstLink 2 projekti kogumaksumuseks on ligikaudu 320 miljonit eurot, mis jaotub võrdselt Eesti ja Soome süsteemihaldurite Eleringi ja Fingridi vahel. Projekti kaasrahastab 100 miljoni euroga Euroopa Komisjon.

Senini on tööd Estlink 2-ga kulgenud plaanipäraselt. Pinnasetööd Soome poolel Anttila alajaamas ja Nikuvikeni kaabliterminali alajaamas jõudsid lõpule sellel suvel. Alanud on ehitus- ja paigaldustööd nii Soome kui Eesti poole alajaamades ja ülekandeliini ehitus Soomes. Samuti on käimas merekaabli tüüptestimine ja tootmine Norras.

Elering on Eesti elektrisüsteemihaldur, mille peamiseks ülesandeks on kindlustada Eesti tarbijatele igal ajahetkel kvaliteetne elektrivarustus. Varustuskindluse tagamiseks peab Elering üleval ja arendab siseriiklikku ülekandevõrku ja välisühendusi. Elering juhib reaalajas Eesti elektrisüsteemi, tagades ülekandevõrgu toimimise ning tasakaalu tootmise ja tarbimise vahel.

Rohkem infot projekti kohta leiab EstLink 2 veebilehelt estlink2.elering.ee.