Dashboard!

Eesti ja Soome liiguvad Balticconnectori lõpliku investeerimisotsuse suunas

28.04.2016 12:02

Eesti-Soome gaasiühenduse Balticconnector arendajad Elering ja Baltic Connector Oy esitasid kolmapäeval Euroopa Komisjonile taotluse ühenduse ehitamisele kaasrahastuse saamiseks Euroopa ühendamise rahastust (CEF), mis on projekti arendajatele eelduseks lõpliku investeerimisotsuse tegemisel.

Projekti arendajad on tulemuslikus koostöös täpsustanud ja ajakohastanud Balticconnectori rahastamistaotlust, kajastades gaasisektori hiljutisi organisatsioonilisi ja õiguslikke arenguid. Valminud on ka täiendavad tehnilised ja majanduslikud uuringud. Lisaks on projekti Soome-poolne arendaja tugevdanud enda organisatsioonilist ja finantsvõimekust ja sellega projekti küpsusastet.

„Lisaks Eesti-Soome gaasiühendusele sisaldab Balticconnectori projekt Eesti poolel investeeringuid Eesti-Läti ülekandevõimsuse tugevdamisse,“ selgitas Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

Elering ja Soome riigile kuuluv Baltic Connector Oy taotlevad Euroopa Komisjonilt gaasiühenduse rahastamist 75 protsendi ulatuses projekti 250 miljoni euro suurusest maksumusest. Varem on Euroopa Komisjon eraldanud Balticconnectori uuringuteks 5,4 miljonit eurot.

Eesti ja Soome maagaasi ülekandevõrke ühendav Balticconnector valmib kava kohaselt 2019. aastal. Ühendus on eelduseks ühtse Soome-Balti gaasituru loomisele ja gaasi varustuskindluse tõstmisele regioonis.