Dashboard!

Eesti ja Soome elektri börsihind ühtis aprillis 97 protsendil tundidest

26.05.2014 12:00

Põhjamaade elektribörsi Nord Pool Spot (NPS) andmeil ühtis Eesti ja Soome elektri börsihind aprillikuus päev-ette turul 96,8 protsendil ajast ja ülekandevõimsuste puudujääki neil tundidel ei esinenud. Märtsikuus oli sama näitaja kolm protsenti madalam.

Eesti hinnapiirkonnas oli keskmiseks hinnaks aprillis 31,64 eurot megavatt-tunni kohta, jäädes ligikaudu märtsi tasemele. Eesti hind oli Soome piirkonna omast vaid 11 senti kõrgem ning samas 12,43 eurot madalam võrreldes 44,07 euroni ulatunud hinnaga Lätis ja Leedus.

Kogu NPS-i süsteemihind langes eelmisel kuul 4,6 protsenti 25,52 euroni megavatt-tunnist. Seejuures hüdroenergia tootmisvõimsustega piirkondades hinnad valdavalt langesid ning piirkondades, kus ülekaalus on koostootmisjaamad, hinnad tõusid. Aprillikuu lõpu seisuga ületas Norra hüdroreservuaaride täituvus 36 protsendipunktiga 2013. aasta taset. Põhjamaade elektribilansi ülejäägiks kujunes eelmisel kuul 1,6 teravatt-tundi.

Läti suutis aprillis tänu kevadisele suurveele katta 96 protsenti oma elektritarbimisest, kuid Leedu kattis oma siseriiklikust tarbimisest vaid 16 protsenti. Kuigi Eesti elektribilanss oli ülejäägis, pidi Baltikum tervikuna tarbimise katmiseks importima elektrit 539 gigavatt-tunni ulatuses. Baltikumi defitsiidist 36 protsenti kaeti impordiga kolmandatest riikidest ning 64 protsendiga Soomest.

Elektribörsi European Power Exchange keskmine baas- ja tipukoormuse hind langes aprillis, kuid jäi jätkuvalt kõrgemaks NPS-i keskmisest süsteemihinnast, olles vastavalt 31,17 ja 33,06 eurot megavatt-tunni kohta.

Süsinikdioksiidi emissioonikvootide hinnad jäid aprillikuu kokkuvõttes vahemikku 4,68-5,71 eurot tonni kohta, võrreldes 4,34-6,90 euroga märtsis. Eestisse imporditud maagaasi kuu keskmine hind oli aprillis Eleringi hinnangul 29,82 euro tasemel megavatt-tunni kohta. Maagaasi hind mõjutab elektritootmise omahinda Lätis ja Leedus ning sinna imporditava maagaasi hind avaldab kaudset mõju ka elektrienergia hinna kujunemisele Eestis.

Vastavalt finantstehingutele Nasdaq OMX Commodities turul võib 2014. aasta maikuu elektrienergia hinnaks NPS Eesti hinnapiirkonnas kujuneda 35,05 eurot ja 2014. aasta kolmanda kvartali keskmiseks hinnaks 39,42 eurot megavatt-tunnist. Maikuu finantstehingute hind langes märtsi lõpuga võrreldes 1,25 euro võrra, kuid kolmanda kvartali oodatav hind kerkis 4,07 euro võrra.

Märtsi keskel toimunud aprillikuu Eesti-Läti ülekandevõimsuse oksjonil kujunes limiteeritud PTR-ide hinnaks 9,06 eurot megavatt-tunni kohta. Aprilli limiteeritud PTR-ide oksjonil osales kuus turuosalist.

Aprilli täispika turukokkuvõttega on võimalik tutvuda siin.