Dashboard!

Eesti ja Läti leppisid kokku uutes elektrikaubanduse reeglites

23.09.2015 09:40

Eesti ja Läti süsteemihaldurid Elering ja Augstsprieguma tīkls (AST) sõlmisid kokkuleppe uute reeglite kehtestamiseks alates 2016.aastast võimaldamaks turuosalistel maandada elektrikaubandusega seotud riske Eesti ja Läti vahel.

Uued põhimõtted toetavad senisest paremini elektrituru osaliste võimalusi ülepiirilisel elektrikaubandusel ja arvestavad suuresti reeglite kehtestamisele eelnenud avalikul konsultatsioonil esitatud ettepanekutega.

„Võrreldes eelmiste aastate lahendusega on äsja regulaatoritelt heakskiidu saanud kokkulepe samm edasi Balti riikide elektriturgude integreerimisel, tuues kasu just tavatarbijatele,“ kommenteeris uusi reegleid Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi. „Heameel on, et saime suuresti tulla vastu turuosaliste soovidele ja suurendada just aastaks ette müüdavat ülekandevõimsust Eesti-Läti piiril,“ lisas ta.

Sellel aastal kasutusel olevad reeglid asendatakse värske kokkuleppe kohaselt üleeuroopaliste piiriülese võimsuse jaotamise reeglitega (Harmonised Allocation Rules) ning Eesti-Läti piiriüleste reeglite jaoks on loodud eraldi piirkondlikud tingimused. Üleeuroopaliste reeglite eesmärk on arendada Euroopas likviidset ja konkurentsipõhist tulevikutehingute turgu ning aidata turuosalistel maandada piiriülese elektrikaubandusega seotud riske.

Ka järgmisel aastal saavad turuosalised riskimaandamisinstrumente (limiteeritud PTR-id) osta nii aasta, kvartalite kui kuude lõikes. Elering plaanib müüki panna limiteeritud PTR-e aastaks ette 300 megavati ulatuses, mis on poole rohkem kui eelmisel aastal. Kvartaalsete riskimaandamisinstrumentide mahuks on kavandatud 50-100 megavatti ja kuiste instrumentide mahuks 50-150 megavatti.

Vastavasisuline teade on avaldatud põhjamaade elektribörsi Nord Pool Spot lehel.