Dashboard!

Dividendide tulumaks viis Eleringi teises kvartalis 9,7 miljoniga kahjumisse

29.07.2016 15:57

Eleringi tulud olid selle aasta teise kvartalis 23,9 miljonit eurot, ärikasum 0,8 miljonit eurot ja puhaskahjum 9,7 miljonit eurot. Kvartali tulud-kulud ja kahjum vastasid eelarves plaanitule.

„Kõige suuremat mõju avaldas Eleringi teise kvartali kasumlikkusele dividendidelt tasutud 7,8 miljoni eurone tulumaks. Kuna konkurentsiamet ei võta jätkuvalt tulumaksu kapitali hinna arvutuses arvesse, siis on see ettevõtte jaoks puhas kulu. Heameel on, et meie omanik saab selle raha  teisel eelarve real siiski kenasti kätte,“ kommenteeris Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

Eleringi teise kvartali tulud jäid võrreldes 2015. aasta teise kvartaliga praktiliselt samale  tasemele, suurenedes 0,3 miljoni euro võrra. Sealjuures vähenesid tulud nii elektri kui gaasi ülekandest, kuid samas suurenes tulu bilansiteenusest. Ärikulud kasvasid 1,8 miljoni euro võrra tulenevalt suuremast bilansienergia ostukogusest. Finantskulud jäid eelmise aastaga võrreldes samale tasemele, kuid tulumaksu tasuti riigieelarvesse 2,7 miljonit eurot rohkem kui möödunud aastal.

Rahavoona äritegevusest laekus teises kvartalis Eleringile 9,3 miljonit eurot. Põhivarasse investeeriti 10,7 miljonit eurot ning riikidevahelistest ülekandevõimsuse oksjonitest laekus 5,1 miljonit eurot. Kokku oli neto rahavoog investeerimisest seega miinus 5,6 miljonit eurot.

Varade maht oli teise kvartali lõpu seisuga kokku 878,7 miljonit eurot ning omakapital 338,4 miljonit eurot.

Elering on sõltumatu ja iseseisev elektri ja gaasi ühendsüsteemihaldur, mille peamiseks ülesandeks on tagada Eesti tarbijatele kvaliteetne energiavarustus. Selleks juhib, haldab ja arendab ettevõte siseriiklikku ja ülepiirilist energiataristut. Oma tegevusega tagab Elering tingimused energiaturu toimimiseks ning majanduse arenguks.

Eleringi teise kvartali majandustulemustega on võimalik lähemalt tutvuda siin.