Dashboard!

Baltikum, Põhjamaad ja Poola teevad energiaturu arendamisel koostööd

07.02.2008 12:30

Eile, 6. veebruaril kogunesid Stockholmis Soome, Rootsi, Eesti, Läti, Leedu ja Poola põhivõrguettevõtete esindajad, et arutada Läänemere piirkonna elektrienergia ülekandevõrkude planeerimise ühiseid küsimusi.

Elektrienergia ülekandevõrkude planeerimise vallas algatatud koostöö eesmärgiks on luua lähituleviku ühise energiaturu tarbeks optimaalselt toimiv elektrivõrk. Selle saavutamiseks on oluline Baltikumi ja Põhjamaade seniseid piirkondlikke algatusi aluseks võttes panna kokku terviklik kogu regiooni hõlmav arengukava.

Kõigi osapoolte spetsialiste kaasava töögrupi peamiseks ülesandeks on selgitada välja mis järjekorras ja millise ajagraafiku alusel oleks kõige mõistlikum riikide energiavõrkude ühendamise projekte tulevikus teostada.

Projektide hindamisel analüüsitakse võimalike ühendusprojektide tehnilisi lahendusi ning selgitatakse välja, kuidas kõige paremini tagada erinevate lahenduste toimivus ja ühilduvus. Lisaks tehnilistele aspektidele kaalutakse projekte turgude üldhuvide seisukohalt ning rõhku pööratakse ka kogu piirkonna sotsiaalmajanduslikele teguritele.

„Eesti elektritarbija jaoks on koostöö oluline eelkõige seetõttu, et integreerumine Euroopa elektrituruga ja tihedam seotus naaberriikidega on ainus võimalus siinsete tootmisvõimsuste defitsiidi korral kohaliku tarbimise rahuldamiseks vajalikku elektrit sisse osta,“ rõhutas Põhivõrgu elektrivõrgu planeerimise sektori juhataja Mart Landsberg. „Pikas perspektiivis tagab suurem ja hästi toimiv turupiirkond siinsele tarbijale nii suurema varustuskindluse kui ka soodsama elektrihinna,“ lisas Landsberg.

Seekordsel kohtumisel keskenduti piirkonna elektrituru hetkeolukorrale ning erinevate riikide turu arendamisega seotud ootustele. Üle vaadati ka võimalikud stsenaariumid elektritootmise arendamisel.

Töögrupi järgmine kohtumine on planeeritud veebruari lõppu, mis ajaks selguvad elektrituru modelleerimise esimesed tulemused.. Töögrupp peab oma lõppjäreldused esitama hiljemalt 2008. aasta lõpuks.