Dashboard!

Balti süsteemioperaatorid sõlmisid ülekandevõimsuste jaotamise leppe

15.03.2013 12:49

Täna sõlmisid kolme Balti riigi elektrisüsteemihaldurid Vilniuses kokkuleppe piiriüleste ühendusvõimsuste arvutamise ja jaotamise kohta nii Balti riikide omavahelistel piiridel kui piiril Venemaa ja Valgevenega.

„Sõlmitud leping annab võimaluse Eleringil loobuda vastuseisust Nord Pool Spot Läti hinnapiirkonna avamisele selle aasta 3. juunist, mis ilma antud leppeta oleks vähendanud oluliselt Balti riikide vahelisi elektrikaubanduse võimalusi ja soosinud Venemaa elektri eksporti Balti riikidesse. Kolme aasta pikkuse töö tulemusena on Balti elektrisüsteemihaldurid kokku leppinud, kuidas hakkab Balti elektriturg toimima pärast Läti liitumist. Lepe võimaldab täiel määral kaubanduseks ära kasutada Euroopa Liidu riikide vahelisi ühendusi ja kujundada välja läbipaistev ning ühtsete reeglite põhiselt toimiv regionaalne turg,“ kommenteeris Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

„Eesti jaoks oli kõige olulisem saavutada kokkulepe, mis võimaldaks anda turu käsutusse maksimaalses ulatuses ülekandevõimsusi Eesti ja Läti vahel, kus on mittepiisavate ühendusvõimsuste tõttu niigi teatud perioodidel piirangud,“ rõhutas Veskimägi kokkuleppe tähtust Põhjamaade ja Balti kohalikele turuosalistele.

Kokkuleppe kohaselt saavad Venemaa ja Valgevene riikide elektrimüüjad Eesti-Venemaa, Läti-Venemaa, Leedu-Valgevene ja Leedu-Kaliningradi ühenduste kaudu elektrit Balti riikidesse müüa vaid Nord Pool Spot (NPS) elektribörsi vahendusel.

Kogu kolmandatest riikidest pärit elektri suunab NPS vastavalt Balti süsteemihaldurite kokkulepitud metoodikale NPS-i hinnapiirkonda Leedu-Valgevene piiril. Eesti-Venemaa ja Läti-Venemaa piirile kaubanduslikku võimsust ei anta.

Uued reeglid jõustuvad 3. juunist, kui käivitub NPS-i hinnapiirkond Lätis. Need tegevused on esimeseks sammuks protsessis, mille eesmärk on luua üks virtuaalne Balti riikide ühine hinnapiirkond elektri impordiks kolmandatest riikidest.