Dashboard!

Balti riikide põhivõrgud arutasid elektrisüsteemide tulevikuküsimusi

08.11.2007 04:25

Eile ja täna toimus Laulasmaal Balti riikide põhivõrkude koostööorganisatsiooni BALTSO komitee korraline koosolek. BALTSO komiteesse kuulub igast Balti riigist kaks esindajat, lisaks olid kohal kõigi BALTSO töögruppide esindajad ning Põhivõrgu kui võõrustajaorganisatsiooni juhid.

Seekordse arvult kuuenda kohtumise peamisteks teemadeks olid Baltikumi elektrisüsteemide juhtimise päevakajalised küsimused ning tulevikuplaanid. Muu hulgas vaadati lähiaastateks üle elektrienergia transiidialaste lepingutega seonduv, arutati tehnilisi küsimusi, mis on seotud Baltikumi elektrisüsteemide planeeritava üleviimisega sünkroontööle Euroopa ühendsüsteemiga UCTE, ning tehti kokkuvõtteid Euroopa põhivõrkude koostööorganisatsiooni ENTSO loomise ettevalmistuste hetkeseisust.

Kohtumisel andsid komiteele ülevaate vahepealsete uurimuste tulemustest ka BALTSO töögruppide esindajad. Neist olulisimana on elektrivõrgu arengu töögrupis jõudnud lõppjärku uurimus Baltikumi elektrivõrgust aastal 2025. Vahekokkuvõtteid tehti ka uurimusest, mis hindab kuni 2020. aastani lisanduvate tuuleparkide mõju Baltikumi elektrisüsteemide talitlusele.

Järgmine komitee koosolek toimub 2008. aasta märtsis ja selle võõrustajaks on Läti põhivõrguettevõtja AS Augstsprîeguma Tîkls.

BALTSO on Eesti, Läti ja Leedu põhivõrkude koostööorganisatsioon, mis loodi 30. märtsil 2006. aastal eesmärgiga koordineerida Balti riikide elektrisüsteemide omavahelist koostööd ning ühistegevust naabersüsteemidega. BALTSO asutajateks on Eestist OÜ Põhivõrk, Lätist AS Augstsprîeguma Tîkls ja Leedust Lietuvos Energija AB.