Dashboard!

Balti riigid saavad UCTEga samasse sagedusalasse üle minna alates 2020. aastast

28.01.2008 10:40

Eelmisel nädalal kohtusid Varssavis Eesti, Läti, Leedu ja Poola põhivõrkude juhid arutamaks Balti riikide plaani ühendada oma energiasüsteemid sünkroontööle Euroopa ühendenergiasüsteemiga UCTE (Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity).

Nelja riigi spetsialistide osalusel eelmise aasta lõpus läbi viidud uuringu tulemustest selgub, et kõige varem saavad Balti riigid UCTEga sünkroontööle üle minna alates 2020. aastast. See tähendab, et Baltimaade energiasüsteemid hakkaksid kuuluma samasse sagedusalasse teiste Euroopa riikidega ning sagedust hakkaksid meie piirkonnas reguleerima Euroopa ja Baltikumi elektrijaamad ühiselt. Seni jääb siinne elektrivoolu sagedus jäigalt seotuks Loode-Venemaa ühendenergiasüsteemi sagedusega, millesse Eesti, Läti ja Leedu energiasüsteemid koos Venemaa ja Valgevene süsteemidega hetkel kuuluvad.

Sünkroontööle ülemineku esimese sammuna võiks uuringu raporti kohaselt rajada Leedu ja Poola vahele alalisvoolutehnikal baseeruva elektrilise ühenduse, mis saaks tööle hakata umbes 2015. aastal. Sarnane alalisvooluühendus on näiteks Eesti ja Soome energiasüsteeme ühendav Estlinki merekaabel, mis võimaldab energiakaubandust kahe erinevasse sagedusalasse kuuluva energiasüsteemi vahel.

Ülevaade uuringu tulemustest ja energiasüsteemide töökindluse tõstmise, üldise energiajulgeoleku suurendamise ning energiaturu laiendamise eesmärgil planeeritavast tegevusest saadetakse lähiajal ka Balti riikide peaministritele.

Vaata lisaks: 27.11.2007 uudis Balti riikide ja Poola põhivõrgud valmistuvad sünkroontööks UCTEga