Dashboard!

Balti- ja Põhjamaad valmistuvad ühise elektri reguleerimisturu loomiseks

18.06.2015 14:50

Baltimaade elektrisüsteemihaldurid Elering, Augstsprieguma tikls, Litgrid ning Soome põhivõrguhaldur Fingrid Põhjamaade esindajana allkirjastasid leppe Balti- ja Põhjamaade bilansi- ehk reguleerimisturu arendamiseks.

Leppe eesmärgiks on luua esmalt ühine Balti bilansipiirkond koos ühise reguleerimisturuga, mis hõlmab ühiseid tooteid, koordineeritud juhtimist ja harmoniseeritud bilansihaldust.

Põhja- ja Baltimaade süsteemihaldurite vahel on kavas laiendada reguleerimisreservide alast koostööd. Kokkuleppe järgi on Põhja- ja Baltimaade harmoniseeritud reguleerimisturgudel kasutusel sarnased tooted, harmoniseeritud bilansihaldus ning ühesugused protseduurid reguleerimispakkumiste aktiveerimiseks.

Kirjeldatud koostöö on eeltööks suurema eesmärgi ehk Põhja- ja Baltimaade ühise bilansi- ehk reguleerimisturu loomiseks. Ühine reguleerimisturg käivitub kava järgi aastal 2018.

Põhja- ja Baltimaade ühise reguleerimisturu loomine on üks Balti energiaturgude ühendamise plaanis (BEMIP) fikseeritud tegevustest turu arendamisel. Euroopa tasemel on bilansiturgude ühtlustamine ja integreerimine sätestatud Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate katusorganisatsiooni ENTSO-E ette valmistatud elektribilansi võrgueeskirjas.

Balti- ja Põhjamaade bilansituru alast koostööd analüüsisid süsteemihaldurid põhjalikumalt 2014. aastal. Vastava teostatavusuuringuga on võimalik tutvuda siin.