Dashboard!

Balti alajaamas toimub täna päästeõppus

28.09.2007 10:50

Täna, 28. septembril algusega kell 11:00 toimub Ida-Virumaal Põhivõrgule kuuluvas 330 kilovoldise pingega Balti alajaamas päästeõppus. Õppuse käigus harjutatakse koostööd Ida-Eesti Päästekeskuse, objekti valvava turvafirma Securitas Eesti ASi, Balti Elektrijaama valvebrigaadi ja OÜ Põhivõrk vahel.

Õppuse stsenaariumi kohaselt süttivad alajaamas kilbiruumi akulaadijad. Sündmuse lahendamise muudab eriti keerukaks see, et valvebrigaadi töötajatel, kes peavad objekti pingetuks muutma, on hoonesse sisenemine praktiliselt võimatu.

„Balti elektrijaama vahetus läheduses paiknev alajaam on Eesti elektrisüsteemis väga oluliseks sõlmalajaamaks,“ põhjendas seekordset objektivalikut Taavi Teets Eesti Energia turvateenuse osakonnast. „Seetõttu on valmisolek ohu korral kiiresti reageerida ning kohustus elektrivarustuskindlust kahjustav sündmus operatiivselt lahendada eriti oluline.“

Õppuse plaani koostas Eesti Energia turvateenuse osakond koostöös Põhivõrgu, Ida-Eesti päästekeskuse, Balti Elektrijaama ja Securitas Eesti ASiga. Viimase aasta jooksul on see juba kolmas kõrgepingevõrku puudutav õppus. Eelmise aasta novembris harjutati valmisolekut Rakvere 110 kv alajaamas ning sel kevadel märtsis Tallinna Tõnismäe 110 kV alajaamas. Analoogsete kriisiolukordade läbimängimisega on kindlasti plaanis ka tulevikus jätkata.