Dashboard!

Avatud turu lepingute alusel osteti jaanuaris 83 protsenti kogu tarbitud elektrist

20.02.2013 12:03

Avatud turul elektri ostmiseks lepingut omavad kliendid kasutasid jaanuaris 83 protsenti ja üldteenust kasutama jäänud kliendid vastavalt 17 protsenti kogu tarbitud elektrienergiast.
Üldteenust kasutati jaanuaris 236 000 mõõtepunktis.

Elektribörsi tunnihindade ja Eesti suurima jaotusvõrguettevõtte tüüpkoormusgraafiku alusel kujunes jaanuaris elektri kaalutud keskmiseks baashinnaks ilma marginaalita 42,71 eurot megavatt-tunni kohta.

Lepinguid elektri ostmiseks on kokku sõlmitud ligikaudu pool miljonit ja seega on leping olemas enam kui 70 protsendil tarbimiskohtadest. Tähtajalist lepingut kasutab 80 protsenti elektriostulepingu sõlminud klientidest ning tähtajatut vastavalt 20 protsenti klientidest.

Veebruariks sõlmis elektri ostuks uue lepingu teise müüjaga umbes 500 sellist klienti, kellel oli ka jaanuaris olemas kehtiv leping elektri ostmiseks.

Bilansihaldurite turuosad olid elektri koguste järgi (koos üldteenuse korras tarbitud elektriga) jaanuaris esialgsetel andmetel järgmised:

Bilansihaldurite turuosad jaanuaris 2013

Eesti Energia AS bilansiportfell

sh VKG Energia

72,9%

2,0%

Elektrum Eesti OÜ bilansiportfell10,6%

Baltic Energy Services OÜ bilansiportfell

sh 220 Energia OÜ

sh TS Energia OÜ

sh VKG Elektrivõrgud OÜ

sh Sillamäe SEJ AS

sh AS Loo Elekter

8,3%

1,6%

1,5%

1,1%

0,7%

0,3%

Nordic Power Management OÜ bilansiportfell

sh Imatra Elekter AS

sh Eesti Gaas AS

2,7%

1,6%

0,1%

Elektrimüügi AS bilansiportfell1,1%

Eleringi poolt võrgukadude katteks ostetud elektrienergia moodustas 4,4 protsenti tarbimisest.