Dashboard!

AS Merko Ehitus uuendab Aseri alajaama ning ehitab Aulepa alajaama

29.10.2007 03:15

OÜ Põhivõrk ja AS Merko Ehitus allkirjastasid täna kaks töövõtulepingut. Lepingud sõlmiti 110 kilovoldisel (kV) pingel töötava Aseri alajaama uuendamiseks ning Eesti elektrisüsteemi lisanduva Aulepa 110 kV pingega alajaama ehituseks. Mõlemad projektid on seotud tuuleparkide liitumiseks vajalike ettevalmistuste tegemisega.

1973. aastal ehitatud Aseri alajaama uuendamise käigus vahetatakse elektrivõrgu töökindluse tõstmiseks välja kõik alajaama amortiseerunud seadmed. Planeeritavad tööd aitavad kaasa ka naabruses asuva Kunda alajaama tarbijate paremale elektrivarustuskindlusele. Lisaks renoveerimistöödele laiendatakse projekti mahus olemasolevat alajaama nii, et elektrivõrguga saab liituda 24 megavatise (MW) koguvõimsusega tuulepark.

Eesti elektrisüsteemi lisanduva Aulepa alajaama ehitus on vajalik, et võimaldada elektrivõrguga liituda 48,6 MW koguvõimsusega tuulepargil. Selleks rajatakse alajaama kahe sektsiooniga 110 kV jaotusseade, millesse ühendatakse tuulepargi trafo ning Nõva ja Taebla alajaamadesse minevad kaks õhuliini.

„Mõlemad alajaamad on kaugjuhitavad ning kasutatud lahendused vähendavad tulevikus elektrivõrgu hoolduskulusid,” võttis projektide sarnasused kokku OÜ Põhivõrk projektijuht Pavel Solovjov. „Aseri alajaama uuendamine on väga oluline ka piirkonna elektritarbijatele, kuna suureneb piirkonna elektrivarustuskindlus,“ lisas Solovjov.

Aseri alajaama uuenduse hankele laekus kokku neli pakkumist, soodsaim neist oli AS Merko Ehituse pakkumine summas 28,8 miljonit krooni. Tööde lõpetamise tähtajaks on 2008. aasta detsember.

Aulepa alajaama ehituse hankele laekus kokku kolm pakkumist, soodsaim neist oli AS Merko Ehituse pakkumine summas 18,9 miljonit krooni. Ehitustööde lõplik üleandmine on planeeritud 2008. aasta oktoobrisse.