Dashboard!

Arengud elektrienergia turul ja Nord Pool Spot´i laienemine

01.06.2009 01:20

25. mail 2009 toimus Soomes Tuusulas järjekordne kohtumine Nord Pool Spot´i (NPS) ning Soome ja Eesti põhivõrgu esindajate vahel.

Teemaks oli järgneva üheksa kuu tegevustes kokkuleppimine. Üheksa kuud eelkõige seetõttu, et vastavalt Balti riikide peaministrite poolt kokkulepitule, avab Eesti oma elektrituru 35% ulatuses järgmisel aastal. Pärast vastava seadusemuudatuse läbimist Riigikogus on seaduslikult võimalus elektrienergia börsikorraldajal alustada oma tegevust Eestis. NPS on oma tegevuse alustamiseks seadnud kriteeriumid, mis on vaja Eestis täita. Kõige tähtsamad nendest on järgmised: ·          muudatused Eesti seadusandluses (impordilitsentside küsimus ja vabatarbijate õigused/kohustus olla vabaturul);·          kaabliomanike nõusolek viia vajalikud muudatused sisse kehtivasse CPA (Capacity Purchase Agreement) lepingusse, mis kaotaks omanike eelisõiguse turule antud ülekandevõimsuse ostuks;·          vähemalt 50 MW võimsuse rentimine Eesti ja Soome põhivõrkudele;·          vähemalt viie turuosalise osalemine;·          vähemalt ühe Market Maker´i osalemine turupiirkonnas. Seega lisaks Eesti seadusandluse muudatusele on vajalik ka Estlink 1 kaabli omanike otsus kehtiva lepingu muudatuseks. Omanike poolt on saadetud Eesti ja Soome Regulaatoritele teade, et leping muudetakse 15. juunil 2009 toimuval üldkoosolekul. Järgmise tegevusena, seda juba suvel, alustab NPS läbirääkimisi võimsuste suuruse üle, mis omanike poolt antakse turu kasutusse. Vastavad lepingud on põhivõrkude ja omanike poolt ka ettevalmistatud, nende sõlmimine jääb juba aega, kus kõik börsi tulekuks vajalikud otsused on tehtud. Eestist saavad Estlink hinnapiirkonnas kaubelda kõik turuosalised, kellel selleks on seaduslik õigus, ehk siis kauplejad, tootjad ja need tarbijad, kelle aastane kogutarbimine ületab 2 GWh. Teistest süsteemidest saavad turuosalised osaleda kauplemises juhul, kui neil on avatud tarnija Eestis või kui nende süsteemide süsteemihaldurite ja Põhivõrk OÜ vahel on sõlmitud leping börsil kauplemiseks esitatud koguste garanteerimiseks. Hetkel Balti riikide süsteemihaldurite vahel on sõlmitud leping 12 tunni jooksul tarnete tagamiseks, kuid börsil kauplemiseks peavad tagatud olema tarned maksimaalselt järgnevaks 38ks tunniks. NPS-i eduka alustamise järel Eestis jätkatakse ka NPS Baltic projekti teise etapiga, kus lõppeesmärgiks on NPS hinnapiirkonna laienemine kogu Balti regiooni ja päevasisese börsi käivitamine.