Dashboard!

Aprillis vahetus elektrimüüja rohkem kui 900 tarbimiskohas

13.04.2016 12:48

Eleringi hallatava Andmelao infosüsteemi statistika kohaselt vahetas aprilli alguses elektrimüüjat üle 900 tarbimiskoha.

Leping elektri tarbimiseks on olemas 580 000 tarbimiskohas, mis on 400 võrra rohkem kui märtsi alguses. Lepingutest üle 204 000 on tähtajatud ja ligi 376 000 tähtajalised. Senise praktika kohaselt kasvab tähtajatute lepingute arv ühes kuus keskmiselt kuni 2000 võrra.

Ilma lepinguta ehk üldteenuse kasutajaid on 136 600, mis eelmise kuuga võrreldes on peaaegu sama. Üldteenuse kasutajad moodustavad kõikidest tarbimiskohtadest 19 protsenti, kuid nende elektritarbimine on kuni viis protsenti kogutarbimisest.

Elektrimüüjate bilansiportfellide viimaste kuude turuosad on toodud allpool olevas tabelis. Portfellide osakaalude arvutamisel on aluseks võetud piirkonna mõõdetud tarbimismahud, mis sisaldavad võrguettevõtjate võrgukadusid ning lisaks üldteenuse mahte. Arvesse ei ole võetud ette fikseeritud tarneid tarbijatele, mistõttu müüjate tegelikud müügiosad võivad tabelis toodust pisut erineda.

 

Osakaal EES tarbimisest, %

Veebruar

Jaanuar

Detsember

Eesti Energia AS bilansiportfell

60,5%

61,6%

62,6%

sh TS Energia OÜ osakaal

1,1%

1,2%

1,1%

Elektrum Eesti OÜ bilansiportfell

10,0%

9,6%

9,4%

Baltic Energy Services OÜ bilansiportfell

9,4%

9,2%

11,2%

sh 220 Energia OÜ osakaal

2,4%

2,6%

3,3%

sh VKG Energia osakaal

2,3%

2,5%

2,8%

sh VKG Elektrivõrgud OÜ osakaal

1,1%

1,1%

1,1%

sh Sillamäe SEJ AS osakaal

0,7%

0,6%

0,7%

sh AS Loo Elekter osakaal

0,4%

0,4%

0,4%

sh Starman AS osakaal

0,2%

0,2%

0,2%

sh ELVESO AS osakaal

0,1%

0,1%

0,2%

Nordic Power Management OÜ bilansiportfell

4,3%

4,0%

5,3%

sh Imatra Elekter AS osakaal

-

-

2,2%

sh Eesti Gaas AS osakaal

0,1%

0,1%

0,1%

Alexela Energia AS bilansiportfell

4,0%

4,0%

5,1%

Inter Rao Eesti OÜ bilansiportfell

4,0%

3,9%

2,0%

Axpo Nordic AS Eesti filiaal bilansiportfell

2,8%

2,9%

-

sh Imatra Elekter AS osakaal

2,2%

2,5%

-

       

Eleringi võrgukaod bilansiportfell

5,0%

4,8%

4,4%