Dashboard!

Aprillis toodeti Balti riikides summaarselt elektrit rohkem kui tarbiti

31.05.2011 12:57

Käesoleva aasta aprillis toodeti Eestis elektrit 779 GWh, mis on võrreldes eelmise aastaga 3% rohkem. Kodumaine elektritoodang ületab tarbimist ligi 22% võrra.

Kuu kokkuvõttes jäi vaatamata selle aasta veidi soojemale keskmisele õhutemperatuurile elektritarbimine samale tasemele (636 GWh) kui eelmise aasta aprillis.

Kogu Baltikumis tarbiti käesoleva aasta aprillis 1959 GWh elektrienergiat, mis oli ligikaudu samal tasemel ka aasta tagasi. Baltikumis toodeti summaarselt aprillis 1971 GWh elektrit, mis moodustas positiivse saldo sarnaselt eelmise aasta aprillikuuga.

Aprillis ületas elektri tootmine sisemaist tarbimist nii Eestis kui Lätis, sh Lätis kasvas aprillis elektrienergia tootmine suurvee tõttu võrreldes märtsiga 48%, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga aga langes 2%. Leedu defitsiit oli aprillis 546 GWh ning võrreldes aastataguse perioodiga kasvas defitsiit 8%. Leedu tarbimisest tuli 69% katta elektri impordiga, sealhulgas enamus impordist jaotus ligikaudu võrdselt Läti ja Venemaa vahel.

Võrreldes aastataguse perioodiga kasvas aprillis elektri eksport Eestis 12% ning summaarseks ekspordiks kujunes 402 GWh, millest 61% eksporditi Soome.
Aprillikuu summaarne import oli aga 273 GWh, millest 90% moodustas import Lätist, 9% Leedust ja 1% import Soomest.

Elering on sõltumatu ja iseseisev Eesti elektrisüsteemihaldur, mille peamiseks ülesandeks on kindlustada Eesti tarbijatele igal ajahetkel kvaliteetne elektrivarustus.

Nimi: Kirjeldus: Üleslaadimise kuupäev: Suurus:
Elektrisüsteem aprill2011 20.07.2011 387.60 KB