Dashboard!

Andmete arhiiv

Andmete arhiivis on leitavad kõik Eesti elektrisüsteemi puudutavad andmed alates 2003. aastast. Andmete arhiivi uuendatakse iga kuu 7. kuupäevaks ning jooksvalt on võimalik kõiki andmeid jälgida Dashboardil.

Andmed aastate 2003-2009 kohta sisaldavad tootmise ja tarbimise andmeid SCADA-mõõtesüsteemist; piiriülestel liinidel (sh. EstLink 1) mõõdetud andmed pärinevad kommertsmõõtesüsteemist (AMR).

Alates 2010. aastast on failides ära toodud Eesti elektrisüsteemi planeeritud ja tegelikud andmed.

Planeeritud andmed pärinevad lõplikest bilansiplaanidest ja sisaldavad seega ka bilansihaldurite päevasiseseid muudatusi. Võrdluseks on kõrvale pandud Eleringi juhtimis- ja seiresüsteemis SCADA fikseeritud tegelikud mõõtmised. SCADA süsteem salvestab oma arhiivi iga 5 minuti tagant eelmise 5 minuti keskmised mõõtmised, allpool olevates failides on iga tunni kohta leitud kõigi selle tunni 5 minuti keskmiste mõõtmiste keskmine.

Nimi: Kirjeldus: Üleslaadimise kuupäev: Suurus:
2017 märts 04.04.2017 230.45 KB
2017 veebruar 06.03.2017 217.07 KB
2016 arhiiv 1 09.02.2017 1982.69 KB
2017 jaanuar 06.02.2017 228.91 KB
2015 arhiiv 1 03.02.2016 2394.40 KB
2014 arhiiv 02.02.2015 4783.00 KB
2013 arhiiv 28.01.2014 4245.50 KB
2011 arhiiv 12.06.2013 6416.00 KB
2010 arhiiv 12.06.2013 6426.50 KB
2012 arhiiv 15.01.2013 5751.00 KB
2009 04.07.2011 3552.50 KB
2008 04.07.2011 3494.50 KB
2007 04.07.2011 3557.50 KB
2006 04.07.2011 3487.50 KB
2003-2005 04.07.2011 2470.50 KB