Dashboard!

Andmelao infosüsteemi riigihankel esitati vaidlustus

14.03.2012 11:23

Avatud elektrituru mõõteandmete infosüsteemi loomise hanke tulemused vaidlustas AS Proekspert.

Eleringi poolt tunnistati andmelao infosüsteemi riigihankel majanduslikult soodsaimaks ühispakkujate Tieto Estonia AS ja Tieto Latvia SIA poolt esitatud pakkumus, mille vaidlustas Proekspert AS. Riigihanke vaidlustuskomisjoni istung toimub sel neljapäeval, 15. märtsil.

Loodav andmeladu võimaldab koondada ja vahetada andmeid elektritarbijate, võrguettevõtjate ja müüjate vahel, aitamaks kaasa elektrituru toimimisele ja toetamaks klientide võimalusi elektrimüüjate vahetamisel. Andmevahetusplatvormi investeering tehakse Eleringi kinnitatud investeeringute eelarve raames, iga-aastased hoolduskulud tasutakse võrguettevõtjate poolt.

Hanke raames tellib Elering täieliku tarkvara ja riistvara lahenduse andmevahetusplatvormi loomiseks. Riigihange viidi läbi väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlusena, mille raames toimus taotlejate eelnev kvalifitseerimine pakkujateks. Kokku kvalifitseerus neli ettevõtet, kellest pakkumise esitas kolm ning võitjaks tunnistati ühispakkujad Tieto Estonia AS ja Tieto Latvia SIA.

Andmevahetusplatvormi väljatöötamine toimub koostöös tänaste turuosalistega ning kaasatud on asjassepuutuvad riigiasutused. Projekti juhtrühma kuuluvad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Konkurentsiameti, Andmekaitse Inspektsiooni, Eleringi, Eesti Energia, VKG Elektrivõrkude, Imatra Elektri, Nordic Power Managemendi, Baltic Energy Services ning Latvenergo Kaubanduse esindajad. Juhtrühma liikmete poolt on alla kirjutatud andmevahetusplatvormi loomise koostöölepe. Leppega on oodatud liituma ka kõik teised jaotusvõrguettevõtjad ja elektrituruosalised.