Dashboard!

Alustati EstLink 2 maakaabli ehitustöödega

09.02.2012 16:35

Algasid ettevalmistööd Eesti ja Soome vahelisele teisele elektriühendusele EstLink 2 maakaabli paigaldamiseks. Kokku paigaldatakse Eesti poolele EstLink 2 jaoks ligi 12 km maakaablit, mis asetatakse 1,5 m sügavusel asuvatesse torudesse.

Eesti ja Soome vahele ehitatava teise alalisvoolu ühenduse EstLink 2 maakaabel algab Püssi alajaamast ning suundub merre vahetult enne Aserit. Ehitustöödega alustati Aseri vallas ning lähiajal lähevad tööd lahti ka Lüganuse vallas. EstLink 2 maakaablid paigaldatakse 1,5 meetri sügavusele torudesse ning kaitstakse betoonplaatidega.

Suures osas rajatakse kaablitrass olemasoleva 330 kV liini ning 110 kV liini koridoridesse, osaliselt on tegu ka täiesti uue trassiga. Kokku läbib kaabelliin 54 kinnistut ning trassile jääb nii haritavaid pollumaid kui ka heinamaid, on ristumisi riigimaanteede ja kohalike teedega ning olemasolevate ohuliinide, kaabelliinide, gaasitrassi ja drenaažisüsteemidega.

EstLink 2 maakaabel tarnitakse ca 950 m pikkuste loikudena, mistottu on trassile ette nähtud 12 jätkumuhvi ehitus. Ainulaadne on merekaabli ülemineku muhv maakaabliteks. Kaevetöödega on kavas lopetada 2012 aasta sügisel, misjärel on kavas alustada kaabli paigaldustöödega.

EstLink 2 on plaanitud töösse viia 2014. aasta alguses ning see kolmekordistab elektrisüsteemide ühendusvoimsust Eesti ja Pohjamaade vahel. EstLink 2 on oluline nii Eesti tarbijate elektrivarustuskindluse tagamisel kui elektrituru toimimiseks. Seda eriti arvestades elektrituru täielikku avamist 2013. aasta alguses. Ehitatava ühenduse valmimise järel saame rääkida ühisest Pohja-Balti elektriturust, mis anna läbi efektiivsema konkurentsi tarbijatele suurema valiku valida elektrimüüjat ja tootjatele voimaluse kaubelda oluliselt suuremal turul.

EstLink 2 kogupikkuseks on ligikaudu 170 km. Eesti poolel algab see Ida-Virumaal Püssi alajaamast, mis on üks tugevamaid solmalajaamasid Eesti elektrisüsteemis. Püssi alajaama korvale ehitatakse konverterjaam, kust maakaabel kulgeb 12 km ulatuses Soome laheni ja jätkub merekaablina. Kuni 90 m sügavusele paigaldatav merekaabel kulgeb seejärel mööda merepohja 145 km ulatuses ning joudes Soome maismaale jätkub ühendus 14 km pika ohuliinina Anttila konverterjaama. Selle korval asuva Anttila alajaama kaudu jouab elekter Soome elektrisüsteemi.

EstLink 2 projekti kogumaksumuseks on ligikaudu 320 miljonit eurot, mis jaotub Eesti ja Soome süsteemihaldurite Eleringi ja Fingridi vahel. Projekti kaasrahastab 100 miljoni euroga Euroopa Komisjon.