Dashboard!

Algasid ettevalmistused järgmiseks hinnaregulatsiooni perioodiks

23.05.2007 10:30

Eile, 22. mail esitas OÜ Põhivõrk vastavalt kehtivale võrgutasude taotlemise metoodikale Energiaturu Inspektsioonile (ETI) taotluse uute võrgutasude kooskõlastamiseks perioodiks 2008 kuni 2011.

Taotluse kohaselt peaks keskmine võrgutasu kõrgepingel Eesti tarbijale langema 2008. aastal umbes 1,7 protsenti ning kahel järgmisel tõusma vastavalt 0,8 ja 1,4 protsenti.

Taotluse esitamisele järgneva menetlusprotsessi käigus hindab ETI võrgutasude arvutuse õigsust, kulude põhjendatust ning esitab oma seisukoha, millele Põhivõrk omakorda vastab. Samuti võib taotluses esitatud hindu mõjutada Narva Elektrijaamade uue hinnataotluse tulemus.

ETI lõplikku otsust Põhivõrgu võrgutasude osas ootame hiljemalt oktoobri lõpuks. Uued võrgutasud jõustuvad pärast praeguse hinnaregulatsiooniperioodi lõppu 1. märtsist 2008. aastal.