Dashboard!

Algasid 1,5 miljonit eurot maksvad Püssi alajaama renoveerimistööd

01.02.2011 11:53

25. jaanuaril sõlmisid Eleiring ja Siemens Osekeyhtiö Eesti filiaal töövõtulepingu Püssi 330 kV alajaama renoveerimiseks ja laiendamiseks. Teostatavad tööd on vajalikud EstLink 2 ühendamiseks Püssi alajaama.

 Tööde käigus teostatakse ühest küljest Püssi alajaama laiendustöid, mille mahus ehitatakse välja uus 330 kV lahter Estlink2 ühendamiseks. Teisest küljest vahetatakse osaliselt välja alajaama olemasolevad seadmed, millega suurendatakse Püssi alajaama läbilaskevõimet ning seega võimaldatakse EstLink 2 kaudu edastatavat energiat alajaama kaudu Eesti elektrisüsteemi üle kanda. Projekteerimistöödega on juba alustatud ning esimesed elektritööd algavad kevadel 2011. Tööde üleandmine tellijale on kavandatud toimuma 2012 aastal.