Dashboard!

Algas ettevalmistustöö Eesti elektrisüsteemi taaskäivitamiseks vajaliku avariielektrijaama rajamiseks

02.10.2009 12:21

Elering alustas ettevalmistusi Kiisale avariielektrijaama ehitamiseks, mis aitab avariireservina taaskäivitada Eesti elektrisüsteemi. Avariielektrijaam peab valmima 2013. aastal. Jaama ehitamise kohustus on sätestatud Riigikogu poolt tänavu suvel kinnitatud Eesti elektrimajanduse arengukavas.

Elering ostis Saku vallalt avalikul suulisel enampakkumisel 8,49 ha maad alghinnaga 3,74 mln krooni ja vastav maaostuleping sõlmiti tänavu augustis. Saku vallavolikogu andis oma heakskiidu avariielektrijaama detailplaneeringu algatamisele tänavu septembris. Plaanis on ehitada 80 kuni 120 megavattise (MW) võimsusega avariireservelektrijaam Eleringi Kiisa 330 kilovoldise (kV) alajaama naaberkinnistule. Plaanitav elektrijaam on kahekütuseline ning on võimeline töötama maagaasil ja kergekütteõliga. Eleringi juhi Lembit Vali sõnul alustab täisautomaatne jaam tööd vaid avariide puhul, mitte aga näiteks külmade ilmadega kaasnevate tarbimistippude katmiseks. «Prognoositav koormus saab jaamal olema ligikaudu paarsada tundi aastas,» märkis Vali. Maksimaalse võimsuse peab avariielektrijaam saavutama 10 minuti jooksul peale käivitamist. Elering plaanib hanke jaama ehitamiseks kuulutada välja 2011. aasta alguses. Seni tegeletakse avariielektrijaama keskkonnamõjude hindamise, detailplaneeringuga ning vajalike asutuste kooskõlastuste küsimusega ja dokumentatsiooni ettevalmistamisega. Elering OÜ on energia ülekandega tegelev ja elektrisüsteemi töökindlust tagav ettevõte, mis ühendab terviklikuks energiasüsteemiks Eesti suuremad elektrijaamad, jaotusvõrgud ja suurtarbijad.