Dashboard!

Alates juulist muutub Põhivõrgu juhatus kolmeliikmeliseks

13.06.2006 01:00

OÜ Põhivõrk nõukogu otsustas muuta ettevõtte senise üheliikmelise juhatuse kolmeliikmeliseks. Lisaks praegusele juhatajale Henn Jõele (46), nimetati juhatuse liikmeteks Põhivõrgu arendusosakonna juhataja Raine Pajo (29) ja finantsjuht Peep Soone (44).

Muudatuse tingis vajadus selgemalt jagada vastutus Põhivõrgu erinevate tegevusvaldkondade eest, mis võimaldab efektiivsemalt ettevõtte strateegilisi eesmärke täita.

Uued juhatuse liikmete lepingud sõlmitakse kolmeks aastaks alates 1. juuli 2006. kuni 30. juuni 2009. Juhatuse esimeheks valiti Henn Jõe.

Raine Pajo hakkab juhatuse liikmena vastutama elektrivõrgu arenduse ning käidu eest, Peep Soone finantsvaldkonna ja kliendisuhete eest ning Henn Jõe vastutusvaldkonnaks juhatuse esimehena jääb ettevõtte üldjuhtimine ja Eesti elektrisüsteemi juhtimine.