Dashboard!

ABB teeb Veskimetsa alajaama renoveerimisel täiendavaid töid

11.08.2006 10:00

OÜ Põhivõrk tellimusel tegi ABB AS sellel nädalal lisatöid renoveeritavas Veskimetsa alajaamas. Et hoida ära ehitustööde ajutisest peatamisest tingitud võimalikke elektrisüsteemi häiringuid, suurendati alajaama vana ja uue osa vahele loodud ajutise elektriühenduse läbilaskevõimet. Teostatud lisatööde maksumus on ligi 200 000 krooni.

Kooskõlastatud projektlahendus kõrgepingeliinide ühendamiseks Veskimetsa alajaama uue jaotusseadmega nägi ette ühe liini jaoks uue 300 meetri pikkuse liinilõigu rajamist. Selleks vajalike raietööde alustamisel ilmnes läheduses asuvate eramute elanike vastumeelsus tehtavate tööde suhtes. Et vältida konflikti ühe olulisema Tallinna elektrivarustuskindluse tõstmiseks tehtava töö ümber, peatas Põhivõrk raietööd koheselt. Hetkel on raieluba ajutiselt kuni 18. septembrini peatatud ning tööd objektil seisavad.

“Liinide ümber ühendamine oli planeeritud suvisesse aega, mil koormused on elektrivõrgus väiksemad,” selgitas toimuvat Põhivõrgu projektijuht Reigo Haug. Seoses tööde viibimisega hakkas alajaama uut ja vana osa siduva ajutise ühenduse suvisele koormusele arvestatud läbilaskevõime ammenduma. “Et vältida sügisel märgatavalt suureneva elektritarbimisega kaasnevast koormuse tõusust põhjustatud võimalikke katkestusi, oli meie jaoks praegu ainus võimalus tellida peatöövõtjalt ühenduse tugevdamiseks täiendavad tööd”, lisas Haug.

Tänu lisatöödele saab elektrivõrk vähemalt septembri lõpuni töötada normaalrežiimis. “Teeme kõik, et hoida süsteemi stabiilsena ja vältida ajutise ühenduse püsimisele ohtlike koormussõlmede moodustumist”, kirjeldas olukorda Põhivõrgu elektrisüsteemi juhtimise osakonna režiimisektori püsitalitluse ekspert Eero Ülavere. “Loodame siiski, et septembri lõpuks olukord laheneb ning renoveerimistööd saab kiiresti lõpetada”, lisas ta.

Lisaks ajutise ühenduse tugevdamisele uurib Põhivõrk ka võimalikke alternatiivseid variante kõnealuse kõrgepingliini ühendamiseks. 

Liinide ümberühendamine on osa Veskimetsa alajaama uuendamisest, mida alustati 2004. aasta suvel. Projekti kogumaksumuseks on ligi 107 miljonit krooni. Tööd on plaanis lõpetada juunis 2007. Veskimetsa alajaam on üks Tallinna sõlmalajaamadest, mis on tihedalt seotud Õismäe, Haabersti, Mustamäe, Kopli, Paljassaare ja Pelgulinna elektrivarustusega. Suuremad piirkonda jäävad elektritarbijad on Tallinna Loomaaed ning Lääne-Tallinna keskhaigla üksused.